حراج سیم کارت های رند تله کیش

حراج سیم کارت های رند تله کیش  در روزهای دوشنبه آغاز شد. مشترک جهت شرکت باید مبلغ ۱۰۰۰۰۰۰ریال واریز تا امکان دریافت کارت حضور در حراجی برای وی مهیا گردد.

روش های شرکت در حراج:
۱- از طریق پیامک 

مشترک پس از دریافت پیامک از شماره ای که به عنوان شماره حراجی در نظر گرفته شده، با پیامک عدد پیشنهادی خود به میلیون تومان به همان شماره، مبلغ خود را اعلام می نماید، پس از دریافت پیامک تایید و ارسال عدد ۱ جهت تایید نهایی، مبلغ پیشنهادی برای پیشنهاد دهنده ثبت نهایی خواهد شد.و در پایان مهلت تعیین شده به پیشنهاد دهنده بالاترین مبلغ داده می شود. 

۲- از طریق پورتال تله کیش

مشترک با ورود به صفحه حراجی سیم کارت های رند تله کیش به آدرس my.telekish.ir/page/sale، می تواند پس از انتخاب شماره، نسبت به درج مبلغ پیشنهادی و شماره تلفن همراه خود اقدام نماید ، سامانه یک رمز یکبار مصرف به شماره وارد شده ارسال می نماید و مشترک پس از ورود این رمز، مبلغ پیشنهادی خود را ثبت نهایی می نماید.