سرویس های ویژه

کارت های اینترنت مشابه بسته های اینترنت با سرعتی بالا امکان استفاده تخصصی و حرفه ای را از اینترنت نسل چهارونیم ممکن می سازند. افرادی که فایل های حجیم ارسال و یا دریافت می کنند یاتمایل به داشتن مدت زمانی بیشتر جهت استفاده از کارت هارا دارندمی توانند از کارت­ های اینترنت استفاده کنند.جزئیات کارت هادر جدول زیرارائه شده است. 

کارت های مذکور دارای کد فعالسازی بوده که نحوه فعالسازی آن به صورت زیر است:

دکمه تماس # کد فعالسازی * ۹۳۴*

نکات:

  • در صورت باز یا مخدوش بودن کد فعالسازی از دریافت آن خودداری نمایید.
  • جهت استعلام وضعیت بسته کد دستوری #۰*۹۳۴* را شماره گیری نمایید.
  • تا اطمینان از شارژ اینترنت ، کارت را نزد خود نگهدارید.
ردیفحجم بسته (GB)مدت بستهقیمت(تومان)
۱۱ GB30روزه۹۵۰۰
۲۳ GB30روزه۱۵۰۰۰
۳۵ GB30روزه۲۰۰۰۰
۴۱۰ GB30روزه۲۹۰۰۰
۵۵ GB90روزه۲۵۰۰۰
۶۱۰ GB90روزه۳۵۰۰۰
۷۱۵ GB90روزه۴۵۰۰۰
۸۲۰ GB180روزه۵۹۰۰۰
۹۵۰ GB180روزه۱۳۹۰۰۰