تعرفه خدمات

مشترکین گرامی لطفا توجه داشته باشید هنگام دریافت خدمات زیر هزینه ای بابت انجام خدمت ارائه شده دریافت خواهد شد که این هزینه ها روی قبض تلفن همراه شما محاسبه می گردد.