قراداد مشترکین

قرارداد مشترکین تله کیش

شرایط و ضوابط نحوه استفاده مشترکین از خدمات و سرویس های اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش (تله کیش)،که بر این اساس قرارداد بین دارنده پروانه “تله کیش” و مشترک حقیقی و یا حقوقی منعقد میگردد.

 • تعاریف واژگان و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات مندرج در این قرارداد، هر یک دارای معانی مشروحه ذیل می باشد. سایراصطلاحات دارای معانی مقرر در قوانین و عرف خواهند بود.

 • اپراتور((تله کیش)):عبارت است از اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با نام تجاری (تله کیش)، دارنده موافقت نامه پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۲۸۴۶/۱۰ مورخ ۰۱/۰۱/۸۴به نشانی دفتر مرکزی آن واقع جزیره کیش – بلوار سنایی – ساختمان تله کیش می باشد.
 • اعتبار قرارداد:متن این قرارداد به همراه فرم مشخصات مجموعاً قرارداد مشترک را تشکیل می دهند. تکمیل مشخصات در فرم و امضای ذیل یا درج اثر انگشت ذیل قرارداد مشترکین یا فرم مشخصات آن به روش های مختلف توسط طرفین به منزله معتبر شدن و پذیرش تمامی مفاد و شرایط مندرج در قرارداد و فرم مشخصات می باشد.
 • اعتبار: مبلغ ریالی یا بسته خدمات قابل استفاده در شبکه برای مشترک که تله کیش اجازه استفاده از سرویس ها و خدمات قابل ارائه در شبکه و تا سقف مشخص را به مشترک می دهد.
 • اطلاعرسانی: مطلع کردن مشترک در خصوص افزایش و یا کاهش اعتبار، میزان اعتبار باقی مانده، قطع یک طرفه، قطع دو طرفه، وضعیت اعتبار و ارائه خدمات جدید، بسته های تشویقی، اصلاحیه های قراردادی و یا سایر موارد به شیوه های رایج و مقتضی می باشد.
 • احرازهویت: عبارت است از درخواست مدارک شناسایی معتبر از متقاضی (کارت ملی برای اتباع ایرانی، گذرنامه یا کارت اقامت معتبر برای اتباع خارجی) مقایسه، تطبیق و شناسایی متقاضی و یا مشترک طبق اسناد و مدارک هویتی و کسب اطمینان از صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده.
 • بستهراهاندازی: شامل شرح اطلاعات لازم و یا خاص از خدمات شبکه و خدمات ارزش افزوده به علاوه سیم کارت که مشترک در زمان خرید، آن را از تله کیش با رعایت سایر ضوابط و مقررات دریافت می نماید.
 • صورتحساب: عبارت است از فرم صورتحساب ویژه خدمات پس پرداخت که تله کیش با صدور آن بر اساس زمان بندی خود هزینه استفاده از سرویسها و خدمات شبکه در هر دوره را از مشترک مطالبه می نماید.
 • تمدید: عبارت است از تمدید زمان اعتبار این قرارداد به دفعات متعدد و برای مدت معین.
 • ثبتنام: فرآیندی است که طی آن متقاضی و یا نماینده قانونی یا قراردادی وی با تکمیل فرم ثبت نام و مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و نمایندگی های مجاز و یا هر روش دیگری که تله کیش تعیین نماید و ارائه اسناد و مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و یا کارت اقامت معتبر برای اتباع خارجی) و طی مراحل احراز هویت و پرداخت بهاء خدمات مورد درخواست به عنوان مشترک تله کیش شناخته می شود، نسبت به خرید سیم کارت و ثبت مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی (یا گذرنامه برای اتباع خارجی) با ارائه مستندات قانونی اقدام و هویت متقاضی توسط تله کیش احراز می گردد.
 • بستهخدمات: مجموعه ای از خدمات است که در قالب یک بسته به مشترک قابل ارائه می باشد.

به عبارت دیگر بسته خدمات، به ترکیبی از خدماتی نظیر تماس(مکالمه)، اینترنت (دیتا) و پیامک (SMS) اتلاق می گردد.

 • تضمینپرداخت: وجوهی است که تله کیش با اختیار و تمایل مشترکین می تواند به صورت پیش پرداخت و به منظور جلوگیری از قطع ارتباط در چارچوب مصوبات کمیسیون، از آنان دریافت نماید. تا حسب ضرورت در پایان هر دوره در صورت نیاز از محل آن، مطالبات خود را برداشت نماید. به این مبلغ نیز هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت.
 • خدماتموضوعپروانه: عبارت است از مجموعه خدمات و سرویس های شبکه ارتباطات سیار و ارائه هر گونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل و نه محدود به خدمات دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات شبکه های اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در شبکه که بر اساس شرایط و ضوابط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می گیرد.
 • خدماتارزشافزوده: عبارت است از هرگونه خدمات مخابراتی غیر از خدمات صوتی و دیتای پایه که در اختیار مشترکین قرار می گیرد، این خدمات شامل و نه محدود به ذخیره اطلاعات و انتقال مجدد، پیام صوتی، پست الکترونیک، خدمات پیام کوتاهSMS،اینترنت (GPRS ) ، خدمات پیام چند رسانه ایی (MMS) و سایر خدمات دیتا مطابق قوانین و مقررات که قابل ارائه می باشند. این خدمات به صلاحدید تله کیش و در چارچوب مقررات کمسیون ممکن است با دریافت هزینه های اضافی در اختیار مشترک قرارگیرد و تله کیش در این خصوص و زمان عرضه ارائه آن مخیر خواهد بود.
 • دسترسی: عبارت است از ایجاد امکان اتصال مشترک به امکانات و تجهیزات شبکه و خدمات موضوع پروانه در چارچوب شرایط و ضوابط مصوب و این قرارداد به منظور برقراری ارتباط و استفاده از خدمات و سرویس های قابل ارائه.
 • دورهاعتبار: عبارت است از دوره اعتبار محصول، سرویس ها و خدمات موضوع پروانه و یا خدمات ارزش افزوده تله کیش که مدت زمان آن از طریق روش های مختلف اطلاع رسانی و اعلام می گردد.
 • دورهصورتحسابگیری: عبارت است از مدت زمان صورتحسابگیری و صدور صورتحساب برای خدمات پس پرداخت که بر اساس نظر و تصمیم تله کیش تعیین می گردد. زمان این دوره وفق مصوبات کمیسیون خواهد بود.
 • سیمکارت: قطعه ای الکترونیکی و یا ابزاری مجازی است که حاوی کد شناسایی مشترک، شماره شناسایی بین المللی خاص سیم کارت ((ICC)) و شماره اختصاصی مشترک است که پس از طی فرایند ثبت نام و فعال سازی آن تله کیش اجازه می دهد مشترک به شبکه دسترسی یابد.
 • همگرایی:یکپارچگی خدمات ارتباطی بر روی بستر ثابت و سیار که تله کیش در زمان مقتضی می تواند نسبت به ارائه آن به کاربران خود اقدام نماید.
 • سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به موجب تبصره ۲ از ماده۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۸۲ تشکیل شده است.
 • سرویسپیشپرداخت: سرویسی که تله کیش امتیاز بهره برداری و استفاده آن را به منظور استفاده از خدمات قابل ارائه شرکت تله کیش پس از دریافت هزینه اتصال و مالیات های متعلقه (که از اعتبار موجود در حساب خدمات پیش پرداخت مشترک کسر می گردد) به مشترک می دهد. هزینه های استفاده از سرویس و خدمات و مالیات های مربوطه به صورت پیش پرداخت می باشد. به طوری که میزان و مدت زمان بهره برداری ، منوط به اعتبار خریداری شده توسط متقاضی و یا مشترک با رعایت سایر مفاد قرارداد می باشد.
 • سرویسپسپرداختبدونمبلغتضمینپرداخت: عبارت است از سرویسی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت کرده است و فاقد سپرده و تضمین پرداخت نزد تله کیش می باشد. هزینه استفاده از خدمات، به صورتحساب دوره ای خدمات پس پرداخت مشترک اضافه میشود.
 • سرویسپسپرداختدارایتضمینپرداخت: سرویسی که مشترک علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض متعلقه، مبلغی به عنوان تضمین پرداخت نیز به تله کیش پرداخت کرده است که بر اساس این تضمین پرداخت، حدنصاب کارکرد مشترک تا سقف هشتاد درصد میزان تضمین علاوه بر حد نصاب کارکرد تلفن همراه پس پرداخت بدون تضمین پرداخت، در بخش های خدمات پایه، رومینگ بین الملل، مکالمات و سایر خدمات، قابلیت کارکرد داشته و مشترک مبلغ کارکرد را مطابق این قرارداد در پایان دوره و یا میان دوره و پس از صدور صورتحساب توسط تله کیش، پرداخت می نماید. هزینه استفاده از خدمات، به صورتحساب خدمات پس پرداخت مشترک اضافه میشود.
 • سلبامتیاز:فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه خدمات موضوع پروانه لغو و امتیاز اشتراک و شماره مربوطه از مشترک سلب می شود و تله کیش امکان واگذاری شماره تخصیص داده شده را به اشخاص دیگر خواهد داشت.
 • طرحتعرفه: عبارت است از هر یک از طرح های تعرفه که بر اساس آن سرویس ها و خدمات موضوع پروانه برای مدت معین در اختیار مشترک قرار می گیرد. طرح های تعرفه در سایت تله کیش و سایر روشهای اطلاع رسانی مقتضی جهت اطلاع مشترک انجام می شود، ارائه گردیده است. این طرح ها بر اساس نرخ یا هزینه های کاربری کلیه خدمات پایه و ارزش افزوده و دیگر متغیرهایی که هر زمان توسط تله کیش مشخص و اعلام می شود و بر اساس زمان ارائه و استفاده در چارچوب مصوبات کمیسیون، میتواند تغییر کند. مضافاً به دلیل اینکه متغیرها و سایرعوامل توسط سازمان ابلاغ و بر اساس مصوبات کمیسیون تعیین میشوند، در هر زمان قابل تغییر خواهد بود.
 • فرمثبتنام: فرمی است که متقاضی استفاده از خدمات شرکت تله کیش و یا نماینده قانونی و قراردادی وی، آنرا تکمیل نموده و تکمیل آن به منزله ایجاب قراردادی تلقی میگردد و تله کیش با ارائه سیم کارت و یا ارائه خدمات به متقاضی، ایجاب وی را قبول می نماید.
 • فرآیندغیرفعالشدنخدمات: عبارت است از فرآیند غیرفعال سازی، قطع یک طرفه و دوطرفه خدمات و همچنین نحوه سلب امتیاز اشتراک بر اساس مصوبات کمیسیون که در این قرارداد ذکر و در وب سایت تله کیش قابل دسترسی است.
 • فعالسازی: فرآیندی است که بر اساس آن تله کیش اجازه می دهد که یک سیم کارت بر اساس شرایط و ضوابط مندرج دراین قرارداد و پس از تکمیل ثبت نام و احراز هویت، به منظور استفاده از امکانات و خدمات قابل ارائه موضوع پروانه، فعال و قابل استفاده شود .
 • قرارداد: عبارت است از شرایط و ضوابط مندرج و مورد قبول در این متن به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک و یا استفاده از خدمات موضوع پروانه بین مشترک و تله کیش تنظیم شده و یا میشود به علاوه کلیه اصلاحیه ها و قراردادهای به روزرسانی شده که شرکت تله کیش در تارنمای خود منتشر می نماید.
 • قطع یکطرفه: فرآیندی است که طی آن امکان برقراری ارتباط به جز تماس های صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی و ار