قراداد مشترکین

قرارداد مشترکین تله کیش

شرایط و ضوابط نحوه استفاده مشترکین از خدمات و سرویس های اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش (تله کیش)،که بر این اساس قرارداد بین دارنده پروانه “تله کیش” و مشترک حقیقی و یا حقوقی منعقد میگردد.

 • تعاریف واژگان و اصطلاحات

تعاریف و اصطلاحات مندرج در این قرارداد، هر یک دارای معانی مشروحه ذیل می باشد. سایراصطلاحات دارای معانی مقرر در قوانین و عرف خواهند بود.

 • اپراتور((تله کیش)):عبارت است از اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش با نام تجاری (تله کیش)، دارنده موافقت نامه پروانه فعالیت از سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی به شماره ۲۸۴۶/۱۰ مورخ ۰۱/۰۱/۸۴به نشانی دفتر مرکزی آن واقع جزیره کیش – بلوار سنایی – ساختمان تله کیش می باشد.
 • اعتبار قرارداد:متن این قرارداد به همراه فرم مشخصات مجموعاً قرارداد مشترک را تشکیل می دهند. تکمیل مشخصات در فرم و امضای ذیل یا درج اثر انگشت ذیل قرارداد مشترکین یا فرم مشخصات آن به روش های مختلف توسط طرفین به منزله معتبر شدن و پذیرش تمامی مفاد و شرایط مندرج در قرارداد و فرم مشخصات می باشد.
 • اعتبار: مبلغ ریالی یا بسته خدمات قابل استفاده در شبکه برای مشترک که تله کیش اجازه استفاده از سرویس ها و خدمات قابل ارائه در شبکه و تا سقف مشخص را به مشترک می دهد.
 • اطلاعرسانی: مطلع کردن مشترک در خصوص افزایش و یا کاهش اعتبار، میزان اعتبار باقی مانده، قطع یک طرفه، قطع دو طرفه، وضعیت اعتبار و ارائه خدمات جدید، بسته های تشویقی، اصلاحیه های قراردادی و یا سایر موارد به شیوه های رایج و مقتضی می باشد.
 • احرازهویت: عبارت است از درخواست مدارک شناسایی معتبر از متقاضی (کارت ملی برای اتباع ایرانی، گذرنامه یا کارت اقامت معتبر برای اتباع خارجی) مقایسه، تطبیق و شناسایی متقاضی و یا مشترک طبق اسناد و مدارک هویتی و کسب اطمینان از صحت مدارک و اطلاعات ارائه شده.
 • بستهراهاندازی: شامل شرح اطلاعات لازم و یا خاص از خدمات شبکه و خدمات ارزش افزوده به علاوه سیم کارت که مشترک در زمان خرید، آن را از تله کیش با رعایت سایر ضوابط و مقررات دریافت می نماید.
 • صورتحساب: عبارت است از فرم صورتحساب ویژه خدمات پس پرداخت که تله کیش با صدور آن بر اساس زمان بندی خود هزینه استفاده از سرویسها و خدمات شبکه در هر دوره را از مشترک مطالبه می نماید.
 • تمدید: عبارت است از تمدید زمان اعتبار این قرارداد به دفعات متعدد و برای مدت معین.
 • ثبت نام: فرآیندی است که طی آن متقاضی و یا نماینده قانونی یا قراردادی وی با تکمیل فرم ثبت نام و مراجعه به دفاتر خدمات مشترکین و نمایندگی های مجاز و یا هر روش دیگری که تله کیش تعیین نماید و ارائه اسناد و مدارک هویتی (شناسنامه یا کارت ملی برای اتباع ایرانی و گذرنامه و یا کارت اقامت معتبر برای اتباع خارجی) و طی مراحل احراز هویت و پرداخت بهاء خدمات مورد درخواست به عنوان مشترک تله کیش شناخته می شود، نسبت به خرید سیم کارت و ثبت مشخصات شناسنامه ای و کارت ملی (یا گذرنامه برای اتباع خارجی) با ارائه مستندات قانونی اقدام و هویت متقاضی توسط تله کیش احراز می گردد.
 • بسته خدمات: مجموعه ای از خدمات است که در قالب یک بسته به مشترک قابل ارائه می باشد.

به عبارت دیگر بسته خدمات، به ترکیبی از خدماتی نظیر تماس(مکالمه)، اینترنت (دیتا) و پیامک (SMS) اتلاق می گردد.

 • تضمین پرداخت: وجوهی است که تله کیش با اختیار و تمایل مشترکین می تواند به صورت پیش پرداخت و به منظور جلوگیری از قطع ارتباط در چارچوب مصوبات کمیسیون، از آنان دریافت نماید. تا حسب ضرورت در پایان هر دوره در صورت نیاز از محل آن، مطالبات خود را برداشت نماید. به این مبلغ نیز هیچ گونه سودی تعلق نخواهد گرفت.
 • خدمات موضوع پروانه: عبارت است از مجموعه خدمات و سرویس های شبکه ارتباطات سیار و ارائه هر گونه خدمات ارتباطی و انتقال داده از قبیل و نه محدود به خدمات دسترسی به اینترنت، دسترسی به شبکه ملی اطلاعات و خدمات مبتنی بر آن، خدمات شبکه های اختصاصی، خدمات صوتی، تصویری، متنی و داده ای و انواع خدمات محتوایی و ارزش افزوده در شبکه که بر اساس شرایط و ضوابط و مفاد این قرارداد در اختیار مشترک قرار می گیرد.
 • خدمات ارزش افزوده: عبارت است از هرگونه خدمات مخابراتی غیر از خدمات صوتی و دیتای پایه که در اختیار مشترکین قرار می گیرد، این خدمات شامل و نه محدود به ذخیره اطلاعات و انتقال مجدد، پیام صوتی، پست الکترونیک، خدمات پیام کوتاهSMS،اینترنت (GPRS ) ، خدمات پیام چند رسانه ایی (MMS) و سایر خدمات دیتا مطابق قوانین و مقررات که قابل ارائه می باشند. این خدمات به صلاحدید تله کیش و در چارچوب مقررات کمسیون ممکن است با دریافت هزینه های اضافی در اختیار مشترک قرارگیرد و تله کیش در این خصوص و زمان عرضه ارائه آن مخیر خواهد بود.
 • دسترسی: عبارت است از ایجاد امکان اتصال مشترک به امکانات و تجهیزات شبکه و خدمات موضوع پروانه در چارچوب شرایط و ضوابط مصوب و این قرارداد به منظور برقراری ارتباط و استفاده از خدمات و سرویس های قابل ارائه.
 • دورهاعتبار: عبارت است از دوره اعتبار محصول، سرویس ها و خدمات موضوع پروانه و یا خدمات ارزش افزوده تله کیش که مدت زمان آن از طریق روش های مختلف اطلاع رسانی و اعلام می گردد.
 • دوره صورتحسابگیری: عبارت است از مدت زمان صورتحسابگیری و صدور صورتحساب برای خدمات پس پرداخت که بر اساس نظر و تصمیم تله کیش تعیین می گردد. زمان این دوره وفق مصوبات کمیسیون خواهد بود.
 • سیمکارت: قطعه ای الکترونیکی و یا ابزاری مجازی است که حاوی کد شناسایی مشترک، شماره شناسایی بین المللی خاص سیم کارت ((ICC)) و شماره اختصاصی مشترک است که پس از طی فرایند ثبت نام و فعال سازی آن تله کیش اجازه می دهد مشترک به شبکه دسترسی یابد.
 • همگرایی:یکپارچگی خدمات ارتباطی بر روی بستر ثابت و سیار که تله کیش در زمان مقتضی می تواند نسبت به ارائه آن به کاربران خود اقدام نماید.
 • سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی که به موجب تبصره ۲ از ماده۷ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مصوب ۱۹/۰۹/۱۳۸۲ تشکیل شده است.
 • سرویس پیشپرداخت: سرویسی که تله کیش امتیاز بهره برداری و استفاده آن را به منظور استفاده از خدمات قابل ارائه شرکت تله کیش پس از دریافت هزینه اتصال و مالیات های متعلقه (که از اعتبار موجود در حساب خدمات پیش پرداخت مشترک کسر می گردد) به مشترک می دهد. هزینه های استفاده از سرویس و خدمات و مالیات های مربوطه به صورت پیش پرداخت می باشد. به طوری که میزان و مدت زمان بهره برداری ، منوط به اعتبار خریداری شده توسط متقاضی و یا مشترک با رعایت سایر مفاد قرارداد می باشد.
 • سرویس پس پرداختبدونمبلغتضمینپرداخت: عبارت است از سرویسی که مشترک آن در زمان ثبت نام فقط هزینه اتصال، مالیات و عوارض متعلقه را پرداخت کرده است و فاقد سپرده و تضمین پرداخت نزد تله کیش می باشد. هزینه استفاده از خدمات، به صورتحساب دوره ای خدمات پس پرداخت مشترک اضافه میشود.
 • سرویس پس پرداخت دارای تضمین پرداخت: سرویسی که مشترک علاوه بر هزینه اتصال، مالیات و عوارض متعلقه، مبلغی به عنوان تضمین پرداخت نیز به تله کیش پرداخت کرده است که بر اساس این تضمین پرداخت، حدنصاب کارکرد مشترک تا سقف هشتاد درصد میزان تضمین علاوه بر حد نصاب کارکرد تلفن همراه پس پرداخت بدون تضمین پرداخت، در بخش های خدمات پایه، رومینگ بین الملل، مکالمات و سایر خدمات، قابلیت کارکرد داشته و مشترک مبلغ کارکرد را مطابق این قرارداد در پایان دوره و یا میان دوره و پس از صدور صورتحساب توسط تله کیش، پرداخت می نماید. هزینه استفاده از خدمات، به صورتحساب خدمات پس پرداخت مشترک اضافه میشود.
 • سلب امتیاز:فرآیندی است که بر اساس آن مجوز حضور مشترک در شبکه خدمات موضوع پروانه لغو و امتیاز اشتراک و شماره مربوطه از مشترک سلب می شود و تله کیش امکان واگذاری شماره تخصیص داده شده را به اشخاص دیگر خواهد داشت.
 • طرح تعرفه: عبارت است از هر یک از طرح های تعرفه که بر اساس آن سرویس ها و خدمات موضوع پروانه برای مدت معین در اختیار مشترک قرار می گیرد. طرح های تعرفه در سایت تله کیش و سایر روشهای اطلاع رسانی مقتضی جهت اطلاع مشترک انجام می شود، ارائه گردیده است. این طرح ها بر اساس نرخ یا هزینه های کاربری کلیه خدمات پایه و ارزش افزوده و دیگر متغیرهایی که هر زمان توسط تله کیش مشخص و اعلام می شود و بر اساس زمان ارائه و استفاده در چارچوب مصوبات کمیسیون، میتواند تغییر کند. مضافاً به دلیل اینکه متغیرها و سایرعوامل توسط سازمان ابلاغ و بر اساس مصوبات کمیسیون تعیین میشوند، در هر زمان قابل تغییر خواهد بود.
 • فرم ثبت نام: فرمی است که متقاضی استفاده از خدمات شرکت تله کیش و یا نماینده قانونی و قراردادی وی، آنرا تکمیل نموده و تکمیل آن به منزله ایجاب قراردادی تلقی میگردد و تله کیش با ارائه سیم کارت و یا ارائه خدمات به متقاضی، ایجاب وی را قبول می نماید.
 • فرآیندغیرفعال شدن خدمات: عبارت است از فرآیند غیرفعال سازی، قطع یک طرفه و دوطرفه خدمات و همچنین نحوه سلب امتیاز اشتراک بر اساس مصوبات کمیسیون که در این قرارداد ذکر و در وب سایت تله کیش قابل دسترسی است.
 • فعالسازی: فرآیندی است که بر اساس آن تله کیش اجازه می دهد که یک سیم کارت بر اساس شرایط و ضوابط مندرج دراین قرارداد و پس از تکمیل ثبت نام و احراز هویت، به منظور استفاده از امکانات و خدمات قابل ارائه موضوع پروانه، فعال و قابل استفاده شود .
 • قرارداد: عبارت است از شرایط و ضوابط مندرج و مورد قبول در این متن به همراه هر سند دیگری که در ارتباط با اشتراک و یا استفاده از خدمات موضوع پروانه بین مشترک و تله کیش تنظیم شده و یا میشود به علاوه کلیه اصلاحیه ها و قراردادهای به روزرسانی شده که شرکت تله کیش در تارنمای خود منتشر می نماید.
 • قطع یکطرفه: فرآیندی است که طی آن امکان برقراری ارتباط به جز تماس های صوتی با کدهای خدماتی اضطراری ملی و ارسال پیامک از سمت مشترک سلب و مشترک صرفاً قادر به دریافت مکالمه و پیامک می باشد.
 • قطع دوطرفه: فرآیندی است که بر اساس آن امکان استفاده از هرگونه خدمات به جز تماس های صوتی با کدهای اضطراری ملی از مشترک سلب می شود.
 • رمزشارژ: رمزی است دارای اعتبار که مشترک به واحد پول رایج جمهوری اسلامی ایران(ریال) و یا از طریق پرداخت معادل واحد پول رایج در سایر کشورها آن را به صورت فیزیکی و الکترونیکی خریداری می کند و به موجب آن و بر اساس این قرارداد، اجازه دسترسی و استفاده از موضوع خدمات پروانه تله کیش را داشته باشد به طوریکه استفاده از این خدمات تا حد اعتبار مشخص شده به ازای هر رمز و یا در طول دوره دسترسی تعیین شده، مجاز خواهد بود.
 • کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات که مطابق ماده ۵ قانون وظایف و اختیارات وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات تشکیل شده است.
 • مشترک: هر شخصی حقیقی و یا حقوقی که به موجب قرارداد با تله کیش و تکمیل ثبت نام، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه موضوع پروانه می باشد و به عنوان طرف حساب در صورتحسابهای خدمات پس پرداخت صادره و یا تراکنش های خدمات پیش پرداخت محسوب می شود.
 • مهلت پرداخت: عبارت است از حداکثر مدت زمان پرداخت صورتحساب خدمات پس پرداخت، که طول مدت آن در چارچوب مصوبات کمیسیون از زمان صدور صورتحساب تعیین میشود.
 • واحداجرایی ونمایندگی های مجاز: عبارتند از فروشگاه های تله کیش، کانال های الکترونیکی فروش و یا فروشگاه های مشارکتی و همچنین اشخاص حقیقی و یا حقوقی که به موجب قرارداد با تله کیش و اعطای نمایندگی به آنان، مجاز خواهند بود نسبت به تنظیم و مبادله قرارداد با متقاضیان و مشترکین، صلاحیت توزیع محصولات و انجام امور مربوط به خرید، فروش، تعویض، تغییر نام و سایر خدمات قابل ارائه به متقاضیان و مشترکین را اقدام نمایند .
 • هزینه: وجوهی است که تله کیش هر زمان به ازای ارائه سرویس و خدمات موضوع پروانه بر اساس تعرفه های مصوب از مشترک دریافت می نماید.
 • هزینه اتصال: وجوهی است که تله کیش در قبال فعال سازی و تحویل سیم کارت به متقاضی و یا مشترک، در زمان ثبت نام از وی دریافت، از اعتبار موجود در حساب پیش پرداخت مشترک کسر یا به حساب مشترک در خدمات پس پرداخت منظور می نماید. این وجوه، هزینه ای محسوب شده و برابر مصوبات قابل استرداد نخواهد بود.
 • هزینه آبونمان(هزینه ماهانه خدمات): هزینه ای است ماهانه که تله کیش درقبال دسترسی و استفاده مشترک از یک یا چند خدمت موضوع پروانه در حالت استفاده و یا عدم استفاده مطابق تعرفه های مصوب در حساب خدمات پس پرداخت منظور می نماید.
 • هزینه های کارکرد(کاربری): هزینه هایی است که وفق مصوبات کمیسیون به صورت برخط و یا در طول دوره و یا پایان هر دوره صورتحساب گیری تله کیش، در ازای استفاده از خدمات و سرویس های موضوع خدمات پروانه مطابق با تعرفه های مصوب و ثبت شده در سیستم های مالی تله کیش، در طی دوره و یا در برگه صورتحساب خدمات پس پرداخت درج و دریافت می شود و یا از اعتبار خدمات پیش پرداخت کسر می شود. براساس ماهیت فنی خدمات پس پرداخت، بخشی از هزینه های کارکرد با توجه به ماهیت آن ممکن است در صورتحساب دوره های آتی به حساب مشترک منظور گردد.
 • موضوع ضوابط و شرایط:

عبارت است از ایجاد امکان اتصال به شبکه های موضوع پروانه های اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، به منظور دسترسی به موضوع خدمات پروانه از قبیل صوت، دیتا و خدمات ارزش افزوده و مکمل مبنی بر خدمات و فناوری های عرضه شده در چارچوب پروانه از طریق تحویل سیم کارت و تخصیص شماره تلفن مرتبط در قبال دریافت هزینه های مربوطه وفق مصوبات کمیسیون و یا ابلاغیه های سازمان که همزمان با تحویل سیم کارت به متقاضی و یا مشترک، و وفق مفاد قرارداد حاضر، امکان پذیر می گردد.

تبصره: خدمات ثالثی که از طریق سایر تامین کنندگان خدمات نظیر تامین کنندگان خدمات و محتوای ارزش افزوده و یا خدمات مکمل روی بستر فنی و ارتباطی ارائه شده توسط تله کیش ارائه میشود تابع ضوابط، مقررات، تعرفه ها و مجوزهای مربوطه صادر شده از سوی مراجع ذی صلاح مربوطه می باشد.

خاتمه:

این قرارداد تا زمانی که قرارداد توسط تله کیش یا مشترک فسخ نگردیده و تا زمان اعتبار پروانه تله کیش با رعایت کلیه مفاد این قرارداد ادامه خواهد داشت.

تبصره: در صورتی که قراردادهای دیگری بین تله کیش و مشترک تدوین و مبادله گردد، بهره برداری و استفاده از خدمات جدید تابع شرایط و ضوابط قرارداد جدید می باشد.

هزینه ها و پرداخت های مشترک:

به استثناء توافقات دیگری که ممکن است با تله کیش به عمل آمده باشد، مشترک باید پرداخت های خود را به تله کیش به شرح ذیل انجام دهد:

 • مشترک بر اساس مصوبات کمیسیون بهاء استفاده از خدمات تله کیش و یا سایر خدمات را به همراه مالیات و عوارض مصوب به تله کیش پرداخت می نماید، بدیهی است این مبالغ ممکن است در هر زمان و براساس مصوبات کمیسیون و یا ابلاغیه های سازمان دستخوش تغییر گردد و تله کیش کلیه تغییرات بوجود آمده در بهاء خدمات را از طریق مقتضی اطلاع رسانی می نماید.
 • در کلیه تعرفه های مصوب، هزینه ها و قیمتهایی که برپایه این قرارداد به مشترک ارائه میشود، هیچگونه مالیاتی منظور نشده است. بدیهی است مشترک مسئول تقبل کلیه مالیاتها و عوارض قانونی متعلقه وفق مقررات خواهد بود و این مبلغ به صورتحساب های خدمات پس پرداخت اضافه و یا از اعتبار خدمات پیش پرداخت کسر میشود.
 • استفاده و برخورداری از سرویس ها و خدمات موضوع موافقت نامه پروانه تله کیش، اعم از ارائه خدمات، تحویل سیم کارت، تجهیزات انتهایی و دسترسی به خدمات و محصولات موضوع پروانه تله کیش، پس از پرداخت کامل هزینه های مورد تائید تله کیش وفق موافقت نامه پروانه و این قرارداد و مصوبات کمیسیون، توسط متقاضی و یا مشترک، انجام خواهد شد.
 • چنانچه تعرفه ها و هزینه های ارائه خدمات بر اساس مصوبات کمیسیون و ابلاغیه های سازمان تغییر یابد تله کیش این تغییرات را علاوه بر اطلاع رسانی از طریق وب سایت خود، به نحو مقتضی به مشترک اطلاع رسانی خواهد نمود و مشترک موافقت دارد که تله کیش نسبت به تغییر نرخ ها و تعرفه ها و اعمال آن بر اساس مصوبات کمیسیون، ابلاغیه های سازمان و دستورالعمل های مرتبط با مدیریت خدمات مشترکین تلفن همراه در مدت زمان اعتبار قرارداد، اقدام نماید.
 • هزینه‌های مکالمات داخل کشور در طرح تعرفه پایه به صورت ثانیه‌ای محاسبه و در صورتحساب خدمات پس پرداخت منظور یا از اعتبار موجود در حساب خدمات پیش پرداخت کسر می‌شود.
 • هزینه مکالمات بین الملل و رومینگ بین الملل وفق قراردادهای منعقده و ابلاغیه های سازمان محاسبه میشود. نحوه محاسبه و آخرین فهرست تعرفه های خدمات، همواره از طریق وبسایت تله کیش قابل مشاهده می باشد. این هزینه ها در خدمات پیش پرداخت، از اعتبار موجود در حساب مشترک کسر و در خدمات پس پرداخت، به لحاظ ماهیت فنی، به صورت علی الحساب در صورتحساب های خدمات پس پرداخت درج می گردد.
 • درصورتیکه مشترک مفاد قرارداد را نقض و یا پیش از موعد فسخ نماید و یا فسخ قرارداد بر اساس تصمیم تله کیش باشد، بدون اینکه سایر آثار قرارداد به ویژه موارد نقض قرارداد نادیده انگاشته شود، مشترک متعهد به پرداخت کلیه هزینه های خدمات تا پایان دوره اولیه و یا دوره تجدید شده خواهد بود.
 • هزینه های کارکرد، آبونمان و ارائه خدمات پس پرداخت که در پایان دوره صورتحساب گیری اعلام می شود، می باید در مدت زمان تعیین شده به یکی از حسابهای اعلامی تله کیش پرداخت گردد. مشترک تنها در صورتی به تعهدات خود عمل نموده است که از وصول آن توسط تله کیش اطمینان حاصل نماید. تله کیش نیز به محض وصول، این پرداخت را به عنوان مبلغی که مشترک برای تادیه بدهی خود پرداخت کرده را در حسابهای خود منظور خواهد نمود.
 • مبلغ تضمین پرداخت، تا مدت زمان مدنظر تله کیش به عنوان سپرده در قبال عمل مشترک به تعهدات خود در اختیار اپراتور خواهد بود. ضمنا مشترک نمی تواند مادامی که این قرارداد فسخ نشده است، خواهان استرداد این مبالغ شود و تله کیش می تواند مبالغی را که مشترک باید به هر دلیلی به عنوان تعهد و بدهی به تله کیش پرداخت نماید، از مبلغ تضمین پرداخت کسر کند و چنانچه از تضمین، مبلغی باقی ماند، تله کیش آن را یک ماه پس از فسخ قرارداد وفق ضوابط مالی خود به مشترک پرداخت خواهد کرد.
 • مشترک می پذیرد که تله کیش پس از اطلاع رسانی، تشریفات و شرایط صدور صورتحساب خدمات پس پرداخت و شیوه پرداخت آن را در چارچوب مقررات کمیسیون و سازمان تغییر دهد.
 • تله کیش مجاز است به تشخیص خود مبادرت به ارائه خدمات ارزش افزوده و مکمل و تعیین هرگونه هزینه بر مبنای تعرفه های مصوب کمیسیون نماید و یا به ارائه چنین خدماتی پایان دهد. چنانچه تله کیش به ارائه خدمات ارزش افزوده ای که در قبال آن هزینه اشتراک دریافت می شود پایان دهد، پس از آن در قبال این خدمات هیچ گونه هزینه ای از مشترک دریافت نخواهد شد. هنگامی که مشترک از یکی از خدمات ارزش افزوده رایگان استفاده می نموده است تله کیش می تواند به تشخیص خود بدون آن که هزینه های خدمات را کاهش دهد یا مبالغی را به مشترک مسترد کند، مبادرت به تغییر، قطع یا جایگزینی چنین خدماتی کند. ارائه و عدم ارائه طرحهای تشویقی و تعرفه های غیر پایه در چارچوب موافقتنامه پروانه در اختیار تله کیش خواهد بود.
 • بهاء و هزینه های موضوع این قرارداد و تعرفه های مصوب و یا هر برگه تعرفه بدون در نظر گرفتن هر نوع مالیات و حقوق دولتی ( در فروش های کلی، خدمات، مشارکت و یا هر نوع مالیات یا حقوق دیوانی متصور) محاسبه می شود و در صورت وجود، مسئولیت پرداخت هر نوع مالیات متعلقه به عهده مشترک خواهد بود.
 • چنانچه تله کیش برای دریافت مبالغی که مشترک باید به تله کیش پرداخت نماید یا برای اتخاذ دیگر تدابیر حقوقی ناشی از این قرارداد مبادرت به اقامه دعوا علیه مشترک کند، جبران تمامی هزینه های قانونی تحمیل شده به تله کیش، بر عهده مشترک خواهد بود.
 • تله کیش به روش های مختلف مشترک را از وضعیت بدهی با درج در صورتحساب خدمات پس پرداخت صادره یا بر اساس روش مشخص شده در قرارداد و مطابق با انتخاب متقاضی در زمان ثبت نام و یا در طول مدت اشتراک آگاه می سازد. مسئولیت پرداخت صورتحساب خدمات پس پرداخت به عهده مشترک خواهد بود و عدم صدور و یا دریافت صورتحساب خدمات پس پرداخت نمی تواند موجبی برای عدم پرداخت بهاء خدمات دریافت شده توسط مشترک تلقی گردد.
 • در صورتیکه مشترک در طول بازه زمانی مهلت پرداخت صورتحساب خدمات پس پرداخت، اعتراضی به میزان اعلام شده در آن به تله کیش ابلاغ نکند، محتوای آن مورد قبول مشترک تلقی می گردد.
 • چنانچه مشترک به صورتحساب صادره اعتراض داشته باشد می باید پس از پرداخت مبلغ صورتحساب در بازه زمانی مهلت پرداخت، با دریافت ریز صورتحساب و پرداخت هزینه های آن، اعتراض خود را به صورت مکتوب به تله کیش منعکس نماید. در صورتی که اعتراض مشترک وارد تشخیص داده شود، تله کیش نسبت به مسترد نمودن مابه التفاوت احتمالی مبلغ کارکرد مکالمات در صورت پرداخت از سوی مشترک و یا کسر مبلغ مذکور از صورتحسابهای بعدی آن اقدام می نماید.
 • قبض های صادره توسط تله کیش که بر اساس مستندات حسابداری آن شرکت صادر شده است، قابلیت استناد در کلیه مراجع قانونی، اداری و قضایی را دارند.
 • هرگونه درخواست تغییر طرح تعرفه مشترکین در طول مدت این قرارداد باید وفق شرایط و ضوابط اجرایی تله کیش مورد ارزیابی و سپس به تایید تله کیش برسد و تله کیش می تواند هزینه تغییر تعرفه و یا هزینه اجرایی منطبق بر مصوبات کمیسیون و ابلاغیه های سازمان را از مشترک دریافت کند.
 • در صورتی که مشترک خواستار تغییر نحوه صورتحساب گیری خدمات (پیش پرداخت و یا پس پرداخت) شود و تله کیش درخواست مشترک را بپذیرد، مشترک وفق ضوابط ذیل باید هزینه سرویسها و خدمات تله کیش را پرداخت نماید.
 • تله کیش می تواند هزینه تغییر روش پرداخت را از اعتبار موجود در خدمات پیش پرداخت و یا وجوه تضمین پرداخت در خدمات پس پرداخت کسر و یا ازحساب مشترک که روش آن مشخص شده است، برداشت نماید.
 • هرگونه خدمات ارزش افزوده که مشترک خواستار انتقال از تعرفه پیشین خود به تعرفه جدید است تا زمان پذیرش و اجرای تغییر تعرفه از سوی تله کیش بر اساس تعرفه پیشین صورت خواهد پذیرفت .
 • مشترک باید پیش از تغییر شیوه پرداخت هزینه، تمامی اعتبار و دوره دسترسی را که در اختیار دارد مصرف نماید و چنانچه پس از تغییر روش پرداخت، اعتبار مورد اشاره قابل انتقال به سیستم جدید نباشد، تله کیش هیچ گونه تعهدی در قبال جبران خسارت مشترک نخواهد داشت.
 • در تغییر تعرفه پیش پرداخت به تعرفه پس پرداخت، مشترک صحت اطلاعاتی را که در هنگام ثبت نام در اختیار تله کیش قرارداده است، از جمله شماره سیم کارت و شماره اختصاصی خود را تضمین می نماید. چنانچه اطلاعاتی که مشترک در اختیار تله کیش قرار داده به هر دلیل نادرست باشد، مشترک باید جبران تمامی هزینه هایی را که تله کیش برای اصلاح این وضعیت متقبل می شود را برعهده بگیرد. مشترک همچنین این حق را به تله کیش می دهد که چنین هزینه هایی را از حساب وی کسر کند و یا به صورتحساب خدمات پس پرداخت اضافه کند. علاوه بر این مشترک باید خسارت ها، هزینه ها و همچنین هزینه دعاوی را که به دلیل استفاده از این اطلاعات به تله کیش وارد شده است، جبران کند.
 • چنانچه مشترک در عمل به تعهدات مندرج در این قرارداد و یا در پرداخت مبالغ تعیین شده در صورتحساب ها و اوراق تشخیص و هرگونه ابلاغیه تله کیش، قصور و یا تاخیر کند و در این ارتباط هرگونه هزینه ای به آن تعلق گیرد، به عهده مشترک خواهد بود.
 • تله کیش حسب ضرورت می بایست در صورت تغییر در مالیات ها، مقررات، قوانین، قیود و یا سایر موارد مشابه، آن تغییر را در حساب مشترک اعمال نماید.

فرآیند غیر فعال شدن و سلب امتیاز:

منحصراً پس از تکمیل ثبت نام و پرداخت هزینه ها، امکان فعال سازی سیم کارت برای استفاده از خدمات پیش و پس پرداخت و مجوز استفاده از خدمات قابل ارائه تله کیش به مشترک داده خواهد شد و در صورت عدم وجود اعتبار برای خدمات پیش پرداخت و یا عبور از حد اعتبار در خدمات پس پرداخت، اقدامات ذیل به عمل خواهد آمد:

الف : تله کیش می تواند با اتمام اعتبار در خدمات پیش پرداخت و یا عبور از حد اعتبار در خدمات پس پرداخت، پس از اطلاع رسانی، نسبت به قطع یک طرفه خدمات مشترک اقدام نماید.

ب : مطابق مقررات کشور، در صورتی که مشترک هیچ تراکنشی (برقراری یک تماس ورودی و یا خروجی موفق، ارسال و یا دریافت موفق یک پیامک غیر تبلیغاتی، استفاده از خدمات دیتا و خرید اعتبار در خدمات پیش پرداخت و پرداخت صورتحساب خدمات پس پرداخت) در طول یک بازه زمانی متوالی سه ماهه نداشته باشد، تله کیش می تواند یکی از اقدامات زیر را انجام دهد:

 • در صورت وجود اعتبار برای خدمات پیش پرداخت و پرداخت صورتحساب در خدمات پس پرداخت، تله کیش می تواند با انجام اطلاع رسانی لازم، پس از یک بازه زمانی سه ماهه متوالی و همچنین به ازای هر دوره زمانی یک ماهه بدون تراکنش از طرف مشترک پس از گذشت بازه زمانی سه ماهه موصوف، نسبت به کسر هزینه های لازم التادیه برای نگهداری شبکه و ارتباط به میزان تعیین شده از سوی کمیسیون برای این دسته از مشترکین، اقدام نماید، درصورت فعال سازی مجدد سیم کارت پیش از پایان مانده اعتبار در خدمات پیش پرداخت و یا دوره صورتحساب بعدی در خدمات پس پرداخت، مشترک مجاز به استفاده از باقیمانده اعتبار خدمات پیش پرداخت و یا حد اعتبار باقی مانده خدمات پس پرداخت خود خواهد بود.
 • در صورت عدم وجود اعتبار در خدمات پیش پرداخت و یا حد اعتبار خدمات پس پرداخت، تله کیش می تواند با اطلاع رسانی قبلی مطابق مصوبات مرتبط کمیسیون، نسبت به قطع دو طرفه خدمات یا سلب امتیاز اشتراک اقدام نماید.
 • با انجام هر تراکنش (شامل برقراری یک تماس ورودی و یا خروجی موفق، ارسال و یا دریافت موفق یک پیامک غیرتبلیغاتی و ارزش افزوده، افزایش اعتبار و یا استفاده از اینترنت همراه) از طرف مشترک، مهلت و بازه زمانی بند ۱ مجدداً برای مشترک لحاظ و آخرین تراکنش مشترک مبنای شروع بازه زمانی سه ماهه مذکور خواهد گردید.
 • در حالت قطع یک طرفه و یا قطع دو طرفه یک یا چند خدمت خاص، سایر خدمات از این موضوع متاثر نخواهند شد. بدیهی است، در خصوص مشترکینی که به صورت هیبرید، بخشی از خدمات خود را به صورت پیش پرداخت و بخشی از خدمات خود را به صورت پس پرداخت دریافت می نمایند، به ازای وقوع بدهی در خدمات پس پرداخت یا پایان اعتبار در خدمات پیش پرداخت در هر نوع خدمت ، براساس مقررات کمیسیون در آن حوزه برخورد میشود.
 • در صورتیکه مشترک شیوه پرداخت تمامی خدمات خود را به صورت یکسان پیش پرداخت و یا پس پرداخت انتخاب نماید، با پایان اعتبار موجود در حساب پیش پرداخت یا ورود مشترک به حالت بدهکار در خدمات پس پرداخت، کلیه خدمات مشترک در چارچوب مقررات کمیسیون، به صورت یک یا دو طرفه قطع خواهد شد.
 • در خصوص بندهای ۴ و ۵٫۵ تصریح می شود در هر حالت و در چارچوب مقررات کمیسیون، دسترسی مشترک به تماس با کدهای خدماتی اضطراری ملی مصوب کمیسیون مسدود نخواهد شد.
 • در وضعیت قطع دو طرفه کامل خدمات، تله کیش شماره مشترک را تا زمان سلب امتیاز حفظ خواهد نمود.
 • پس از سپری شدن دوره و مهلت پرداخت مندرج در صورتحساب خدمات پس پرداخت صادره و عدم پرداخت کامل آن توسط مشترک، تله کیش می تواند وفق مقررات کمیسیون، خدمات پس پرداخت مشترک بدهکار را به مدت ۲ هفته یک طرفه نماید.
 • مطابق مصوبات کمیسیون، اگر کارکرد مشترک در خدمات پس پرداخت بدون مبلغ تضمین پرداخت در هر زمان به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد برسد ابتدا تله کیش نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۲۴ ساعت به منظور پرداخت، اقدام خواهد نمود و در صورتیکه تا پایان زمان مذکور مشترک مبلغ کارکرد خود را پرداخت ننماید تله کیش مجاز خواهد بود وفق مصوبه کمیسیون، فرایند قطع خدمات پس پرداخت مشترک بدهکار به شرح بند فوق را آغاز نماید.
 • در صورتیکه کارکرد خدمات پس پرداخت بدون مبلغ تضمین پرداخت در هر زمان پس از اطلاع رسانی به ۱۰۰ درصد حد نصاب کارکرد برسد، تله کیش می تواند بر اساس فرایند قطع سیم کارت مشترک بدهکار وفق مصوبه کمیسیون اقدام نماید.
 • چنانچه کارکرد خدمات پس پرداخت مشترک بدون تضمین پرداخت، به صد درصد حد نصاب یاد شده نرسد مشترک تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت تعیین شده باید نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام نماید.
 • مدت زمان ۲۴ ساعت فوق الاشاره، هیچگونه حقی را برای مشترک در رابطه با امکان استفاده بیش از مبلغ یاد شده ایجاد نمی نماید و اگر در مدت یاد شده میزان کارکرد از مبلغ حد اعتبار اولیه خدمات پس پرداخت مصوب کمیسیون تجاوز نماید تله کیش می تواند بر اساس فرایند قطع خدمات پس پرداخت مشترک بدهکار وفق بند فوق الذکر اقدام نماید.
 • در صورتیکه مشترک با هر میزان مبلغ کارکرد نسبت به پرداخت صورتحساب خدمات پس پرداخت ۲ دوره متوالی خود تا پایان مهلت مقرر در صورتحساب اقدام ننماید، تله کیش می تواند بر اساس فرایند قطع خدمات پس پرداخت مشترک بدهکار برابر مصوبه کمیسیون اقدام نماید.
 • در صورت عدم پرداخت مبلغ صورتحساب مشترکینی که تمام خدمات خود را به صورت پس پرداخت دریافت میکنند، در مهلت تعیین شده در ماده ۹ ضمن اطلاع رسانی به مشترک و ارسال اخطاریه کتبی با موضوع تخلیه اشتراک، تله کیش نسبت به قطع کامل (دوطرفه) اقدام خواهد نمود. مضافا در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت مبلغ صورتحساب در مهلت مقرر مندرج در اخطاریه اقدام ننماید، سیم کارت مشترک مطابق با مصوبات، از وی سلب امتیاز خواهد شد.
 • چنانچه کارکرد خدمات پس پرداخت مشترک دارای تضمین پرداخت در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، تله کیش ابتدا نسبت به اطلاع رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۷۲ ساعت جهت پرداخت صورتحساب اقدام می نماید.
 • چنانچه کارکرد خدمات پس پرداخت مشترک دارای تضمین پرداخت در هر زمان پس از اطلاع رسانی، به میزان مبلغ تضمین پرداخت برسد، تله کیش مجاز خواهد بود بر اساس فرایند قطع خدمات مشترک بدهکار، برابر مصوبه کمیسیون اقدام نماید، و در صورتیکه کارکرد موصوف به میزان مبلغ تضمین پرداخت نرسد مشترک تا پایان دوره صورتحساب گیری و مهلت های تعیین شده می تواند نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام نماید.
 • در صورت استفاده مشترک از خدمات پس پرداخت بدون تضمین پرداخت و یا دارای مبلغ تضمین پرداخت از خدمات رومینگ بین الملل، کارکرد حساب وی در هر زمان به میزان مجموع مبلغ تضمین برسد، تله کیش همراه با اطلاع رسانی به مشترک مجاز خواهد بود نسبت به قطع دو طرفه خدمات پس پرداخت مشترک برابر مصوبه کمیسیون اقدام نماید .
 • تله کیش ترتیبی اتخاذ می نماید تا مشترکین خدمات پس پرداخت بتوانند با استفاده از امکانات و تسهیلات ایجاد شده، صورتحسابهای خود را از طریق سرویسهای بانکی پرداخت نمایند. لازم به ذکر است مشترکینی که تمایل به استفاده از این قبیل خدمات را دارند، می بایست وفق مقررات جاری بانکی اقدام مقتضی را بعمل آورند.

محرمانگی:

تله کیش متعهد است که اطلاعات کلیه مشترکین را از قبیل نام، مشخصات، نشانی، شماره تلفن، تماسهای ورودی و خروجی، محرمانه تلقی و در اختیار اشخاص ثالث قرار ندهد، مگر به موجب قوانین و یا دستور مراجع قضایی و یا سایر مراجع ذی صلاح قانونی .

مشترک با امضا و تایید این قرارداد به هر طریق، به منظور استفاده از خدمات موضوع پروانه صحت تمامی اطلاعات و اسنادی را که در اختیار تله کیش قرار داده، تضمین می نماید و حق استفاده تله کیش از اطلاعات دریافتی را در چهارچوب ضوابط تایید می نماید.

نحوه اطلاع رسانی:

همواره تمامی اطلاعات در خصوص تعرفه ها، ارائه سرویس ها، خدمات، طرح های خاص و تشویقی و همچنین خدمات موضوع پروانه به همراه تعرفه های مرتبط با خدمات و سرویسهای مذکور از طریق وبسایت رسمی تله کیش به نشانی www.telekish.ir و آخرین اطلاعیه ها، اخبار و بروشورهای اطلاع رسانی تله کیش و سایر کانال های اطلاع رسانی رسمی این اپراتوربرای تمامی مشترکین و متقاضیان در دسترس می باشد.

پشتیبانی و کیفیت خدمات:

همواره آخرین فرایند نحوه پشتیبانی سرویس ها، خدمات و سیم کارتهای این شرکت در سایت تله کیش برای مشترکین قابل دستیابی بوده و راهنمای استفاده از خدمات پشتیبانی فنی، مدیریت حساب کاربری و سیستم هوشمند پشتیبانی فنی و مرکز تماس برای ارتباط مشترکین پیش بینی شده است که کلیه مشترکین و متقاضیان می توانند از آن بهره برداری لازم را به عمل آورند.

شاخص های کیفیت سرویسها و خدمات قابل ارائه از سوی تله کیش، مبتنی بر مصوبات کمیسیون و شاخص های مندرج در پروانه اپراتورهای تلفن همراه میزبان می باشد، در صورت ابلاغ مصوبه جدید در خصوص سطح کیفیت خدمات، اصلاحات لازم در این خصوص به عمل خواهد آمد و منطبق با آخرین مصوبات کمیسیون، سرویسها و خدمات ارائه می گردد.

مشخصات دفتر مرکزی تله کیش در صدر قرارداد برای استفاده کاربران و مشترکین درج و خدمات پشتیبانی مربوط به قرارداد به صورت ۲۴ ساعته در ۷ روز هفته از طریق شماره تلفن ۰۷۶۴۴۴۲۰۸۰۰ نیز، قابل دسترسی می باشد.

تعهدات و مسئولیتهای مشترک :

مشترک تائید می نماید که در زمان ثبت نام و خرید خدمات و سیم کارت و سایر سرویسها از لحاظ قانونی دارای اهلیت و واجد شرایط انعقاد قرارداد بوده و با علم و آگاهی متعهد به رعایت کلیه شرایط و ضوابط مندرج در این قرارداد و فرآیندهای اعلامی تله کیش و مقررات سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی و سایر مراجع ذی صلاح در حوزه استفاده از خدمات موضوع پروانه میباشد.

مشترک متعهد می شود از خدمات و سرویس ها و خدمات موضوع پروانه برای مقاصد نامناسب، غیر اخلاقی یا غیر قانونی استفاده نکند و یا از خدمات تله کیش به نحوی که موجب وارد آمدن خسارت به اشخاص یا دارائی های آنها شده و یا منجر به ایجاد اختلال در امکانات و خدمات موضوع پروانه و شبکه تله کیش یا دیگر اپراتورها می شود، استفاده ننماید. تصریح میشود مشترک در صورت هرگونه سوء استفاده و اختلال در شبکه و یا سوء استفاده از خدمات به هر نحو مستقیم و یا غیر مستقیم (از قبیل در اختیار قراردادن سیم کارت به افراد ثالث)، خود شخصا مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود و پاسخگویی به مراجع ذی صلاح قانونی خواهد بود و مطابق قوانین و مقررات کشور با وی برخورد خواهد شد.

مشترک متعهد می شود از تجهیزات واسط مورد تایید تله کیش و یا از تجهیزات مورد تایید استاندارد ارتباطی با قابلیت کارکرد در بازه فرکانسی و فناوری های ارائه شده توسط تله کیش که مورد تایید سازمان است، استفاده کند و از تمامی قوانین و مقررات مراجع ذی صلاح و همچنین از دستور العمل های تله کیش برای استفاده از تجهیزات ارتباطی خدمات موضوع پروانه و سیم کارت متابعت و پیروی نماید.

مشترک هیچ گونه حق مالکیت معنوی یا منافعی در خصوص نرم افزار، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارتی که در اختیار وی قرار گرفته، ندارد.

هرگونه تغییر و یا دستکاری مشترک در نرم افزارها، مشخصات فنی، شماره اختصاصی مشترک و شماره شناسایی بین المللی سیم کارت تبعات قانونی به دنبال دارد و مشترک مسئول تمام پیامدهای ناشی از عمل خود می باشد و برابر مقررات با وی برخورد خواهد شد.

در صورتی که مشترک از سیم کارت خود به هر نحو موجبات مزاحمت برای دیگران را فراهم نماید و یا به عمد و سوءنیت و حتی سهواً ارتباط دیگری را مختل کند، برابر مقررات با وی رفتار میشود و در صورت قطع خدمات و یا سلب امتیاز سیم کارت، مشترک موظف به جبران کلیه خسارات وارده مرتبط به هر یک از مراجع برابر مقررات خواهد بود.

علی رغم فعال بودن سیم کارت مشترک، بنابر اعلام تله کیش در هر زمان و برای هر دسته از مشترکین و انواع خدمات، نمی توان از آن برای سرویس رومینگ بین الملل نیز استفاده نماید، مگر مشترک درخواست استفاده از رومینگ بین الملل کرده باشد، و تضمین پرداخت برابر ضوابط تله کیش را نیز پرداخت نماید، که در این صورت منطبق بر وجه پرداختی، مشترک میتواند وفق مقررات کمیسیون از خدمات قابل ارائه رومینگ بین الملل برخوردار شود.

تبصره:ارائه خدمات رومینگ بین الملل در چارچوب توانمندی های فنی، تجاری و روابط فی ما بین اپراتوری قابل ارائه بوده و بر این اساس آخرین ضوابط، نحوه ارائه و یا عدم ارائه، تعرفه و نحوه فعال سازی و یا تعیین حداعتبار آن از طریق وب سایت رسمی تله کیش و سایر کانال های رسمی قابل مشاهده می باشد.

 • تله کیش همچنین این حق را برای خود محفوظ می دارد که چنانچه تشخیص دهد از سرویس رومینگ و یا تماس بین الملل و تماس داخلی سوءاستفاده می شود و یا این موضوع از طریق مراجع ذی صلاح به تله کیش اعلام شود، بدون اطلاع رسانی قبلی به مشترک، مانع از برقراری تماس های فوق الذکر توسط سیم کارت فوق شود.
 • مشترک متعهد می شود که به محض آگاهی از ارتکاب جرایم و تخلفات و یا احتمال سو استفاده از سیم کارت جهت مبادله و انتقال غیر مجاز ارتباطات مخابراتی و رایانه ای با سیم کارت خود، مراتب را بلافاصله به تله کیش اطلاع داده و خواستار قطع خدمات تا زمان رفع اثر از سوی خود گردد، در غیر این صورت عواقب ناشی از آنها به عهده مشترک خواهد بود.
 • علاوه بر مسئولیتها و تعهدات یاد شده، مشترک باید موارد زیر را رعایت نماید :
 • از آنجائی که مشترک متعهد است از تجهیزات و استاندارد های ارتباطی(گوشی تلفن همراه و یا سایر تجهیزات واسط) که قبلاً به تایید سازمان و یا موسسه استاندارد ملی و با قابلیت کارکرد در دامنه فرکانس و فناوری های ارائه شده در شبکه تلفن همراه تله کیش رسیده است، استفاده نماید. بنابراین تله کیش هیچ گونه مسئولیتی در قبال خسران یا آسیب دیدن مشترک، تاخیر در ارتباط و یا اشکال قطع و نقص خدمات که ناشی از عیب و یا استاندارد نبودن تجهیزات واسط مشترک باشد و یا به هر نحو باعث ایجاد اختلال و یا خرابی در تجهیزات سمت مشترک نماید، نخواهد داشت.
 • تله کیش در شرایط اضطراری (نظیر جنگ، اعتصاب، شورش، آتش سوزی، سیل، انفجار، زلزله و نظایر آن) و یا هر دلیل دیگری که خارج از کنترل تله کیش باشد و تا زمان رفع آن، هیچ گونه مسئولیتی به غیر از آنچه که سازمان تعیین نموده است، درقبال امور خارج از کنترل خود ندارد.
 • شروع به استفاده از سیم کارتها، خدمات و سرویسهای تله کیش به منزله اطلاع و قبول شرایط و مفاد قرارداد مشترکین تله کیش و مقررات مرتبط با آن می باشد.

شرایط عمومی:

تله کیش در حدود تعهدات خدمات موضوع پروانه و حدود امکانات فنی و یا ملاحظات تجاری خود، در کمال حسن نیت پاسخگوی متقاضیان بوده و افزون بر آن تکلیفی در مقابل متقاضیان و مشترکین نخواهد داشت.

مشترک متعهد می شود از مواردی که به هر طریق باعث خسارت احتمالی به سیم کارت می شود، جلوگیری و خودداری نماید و در صورت وقوع هرگونه خسارت تقبل خسارت وارده و هزینه های جایگزینی و یا رفع اثر بر عهده مشترک می باشد

تله کیش تمام تلاش خود را به کار خواهد گرفت تا بلافاصله وفق موافقتنامه پروانه، شرایط تهیه، تحویل سیم کارت وتجهیزات مرتبط مورد درخواست را برآورده سازد ولیکن در قبال هر گونه تاخیر یا لغو درخواست و یا تاخیر در تحویل به هر دلیل که باشد هیچ گونه تعهدی نسبت به مشترک ندارد.

تله کیش می تواند برای ثبت نام، دریافت خدمات، تغییر مشخصات تعرفه ها و به طور کلی هرگونه خدمات مورد نیاز به تشخیص خود، مشترک را به شخص ثالث که به صورت مستقل و یا به عنوان نماینده استانی و شهری و یا فروش و یا توزیع کننده و یا هر عنوان دیگر که فرایند ثبت نام و تحویل سیم کارت و تجهیزات مرتبط را برعهده می گیرد، ارجاع دهد.

چنانچه استفاده از خدمات موضوع پروانه مورد نظر مشترک نیاز به اخذ مجوز از مراجع ذی صلاح داشته باشد، پس از درخواست مشترک و موافقت تله کیش با دریافت هرگونه مجوز خاص به عهده مشترک خواهد بود و در صورت عدم اخذ مجوز، جبران خسارت وارده به تله کیش بر عهده مشترک است.

مسئولیت بهره برداری از سیم کارت واگذار شده به عهده مشترک می باشد و هرگونه واگذاری به اشخاص دیگر اعم از حقیقی و یا حقوقی تا زمان ثبت کامل انتقال مالکیت و تکمیل ثبت نام مشترک جدید، رافع تمامی مسئولیتهای مشترک (مالک قانونی) نخواهد بود. درصورت قصد واگذاری، مشترک باید کتباً تله کیش را آگاه نماید تا بر اساس شرایط و ضوابط جاری تله کیش نسبت به انتقال رسمی آن به فرد مورد نظر اقدام نماید.

چنانچه سیم کارت مشترکی، سرقت شود و یا آسیب ببیند و یا مفقود شود، مشترک مکلف است بلافاصله براساس فرآیندهای اعلامی، موضوع را به تله کیش اعلام نماید. هرگونه عواقب ناشی از سوءاستفاده های احتمالی و هرگونه مسئولیت ایجاد شده در این رابطه به عهده مشترک خواهد بود. کلیه هزینه های مربوط به سیم کارت (از جمله و نه محدود به هزینه های تماس، جابجایی و غیره) تا زمان ابلاغ سرقت، مفقود شدن و یا آسیب دیدن و اعمال درخواست قطع خدمات مشترک، به عهده مشترک می باشد و تله کیش پس از درخواست مشترک و دریافت هزینه های احتمالی مرتبط وفق مصوبات کمیسیون اقدام به صدور سیم کارت جایگزین خواهد نمود. سرقت، مفقود شدن، آسیب دیدن سیم کارت، صدور سیم کارت جدید و یا ارائه شماره جدید به هر دلیلی که باشد، منجر به فسخ قرارداد نخواهد شد و کماکان قرارداد معتبر و به قوت خود باقی خواهد بود.

در صورتی که مشترک بخواهد مالکیت سیم کارت و امتیاز بهره برداری از سیم کارت خود را به فرد دیگری انتقال دهد باید بلافاصله تله کیش را به نحو مقتضی آگاه نماید و مراحل انتقال مالکیت وفق ضوابط و شرایط تله کیش را انجام دهد، تا زمان انجام فرایند نقل و انتقال مشترک در قبال تمامی هزینه های مرتبط با سیم کارت مسئول خواهد بود و مالک جدید سیم کارت باید مشخصات خود را در فرم هایی که برای این منظور در نظر گرفته شده است، ثبت کند. در صورت احراز هرگونه انتقال سیم کارت به اشخاص ثالث بدون رعایت ضوابط نقل و انتقال، تله کیش مجاز به غیر فعال سازی سیم کارت بوده و هیچ گونه ادعایی از سوی مشترک در این خصوص مسموع نخواهد بود. شرایط نقل و انتقال در وب سایت تله کیش قابل دسترس میباشد.

هزینه هایی که در زمان نقل و انتقال مشخص و اعلام نشده باشد، مانند رومینگ بین الملل و سایر هزینه های خدمات موضوع پروانه، به عهده مالک جدید سیم کارت خواهد بود.

تصریح میشود از آنجایی که به دلایل فنی، در خدمات پس پرداخت صورت وضعیت و هزینه بخشی از خدمات از جمله خدمات رومینگ بین الملل، از سوی اپراتورها و تامین کنندگان ثالث با تاخیر زمانی و یا به صورت چند بخشی در زمان های متفاوت اعلام و ارسال میشود ، هزینه های اعلامی خدمات فوق در تمامی صورتحساب ها به صورت علی الحساب به مشترکین منعکس می شوند.

صدور هرگونه وکالت نامه برای فرد ثالث به معنی انتقال نیست و تا زمان انتقال قانونی مالکیت، کلیه مسئولیت ها کماکان به عهده مشترک خواهد بود.

در صورتی که هر یک از مفاد قیود، شرایط، توافقات و التزامات این قرارداد توسط دادگاه صالحی و یا هر مرجع ذی صلاح دیگر، غیر قابل اجرا، غیر قانونی، فاقد اعتبار یا مغایر با نظم عمومی تشخیص داده شود، چنین قیود، شرایط، توافقات، التزامات یا مفادی هیچ گونه تاثیری مبنی بر ابطال و یا توقف اعتبار سایر بندها و مفاد این قرارداد نخواهد داشت. در چنین شرایطی فرض بر این است که طرفین مبادرت به امضاء قراردادی نموده اند که فاقد چنین قیود و شرایطی است.

طرفین اعلام می دارند که نشانی اعلام شده در صدر این قرارداد یا ضمائم آن اقامتگاه دائمی آنان تلقی شده و محل ابلاغ هرگونه اخطار و یا اوراق مربوط به این قرارداد می باشد.

 • مشترک می بایست تغییر نشانی خود را به هر نشانی دیگری به استثناء صندوق پستی یا دایره امانات پستی در قلمرو جمهوری اسلامی ایران اعلام نماید. تاکید می شود تغییر تمام یا بخشی از مندرجات آدرس(نشانی) مشترک مندرج در فرم ثبت نام، مادامی که به تله کیش اطلاع داده نشده باشد فاقد اعتبار خواهد بود.
 • اطلاع رسانی تله کیش به مشترک میتواند به یکی از طرق ذیل محقق گردد و ارسال اطلاعیه ها، ابلاغ ها، اخطاریه ها و سایر موارد مشابه از طریق های یاد شده، ابلاغ رسمی قلمداد میگردد

۱: ارسال پیامک به مشترک

۲: به صورت کتبی و از طریق پست و یا ارسال فکس

۳: از طریق ایمیل

۴: وب سایت رسمی تله کیش

۵: اطلاعیه ها، آگهی های رسمی و یا تمامی کانال های اطلاع رسانی رسمی اعلامی از سوی تله کیش

 • حقوق و تعهدات مشترک در چارچوب این قرارداد قابل انتقال به غیر نیست ولیکن تله کیش می تواند حسب ضرورت، حقوق و تعهدات خود را در چارچوب این قرارداد و با مجوز سازمان تنظیم مقررات ، به هر شخص ثالث دیگری واگذار نماید.
 • تساهل، مدارا و تمدید زمان این قرارداد که تله کیش در مقابل مشترک نشان می دهد به منزله اعراض تله کیش از حقوق مکتسب خود نمی باشد و تله کیش را از اعمال چنین حقوقی در آینده محروم نمی سازد.
 • در صورت تشخیص و شناسایی انتقال ترافیک غیر مجاز بین الملل (ترمینیشن) و یا هر نوع استفاده غیرقانونی دیگر، سیم کارت مشترک قطع و مالک آن به مراجع قانونی ذی صلاح معرفی می گردد و مسئولیت هرگونه عواقب بعدی به عهده مشترک می باشد.

تعلیق:

تله کیش می تواند در صورت وقوع و تحقق هر یک از موارد زیر در هر زمان و به هر نحو ممکن ارائه خدمات و دسترسی مشترک به خدمات موضوع پروانه را به حال تعلیق درآورد.

 • در صورتیکه نیاز به انجام اقداماتی در ارتباط با تعمیر، نگهداری یا اصلاح شبکه اپراتورهای میزبان و یا امکانات و تجهیزات ارائه خدمات موضوع پروانه تله کیش باشد.
 • در صورت تحقق شرایط اضطراری نظیرجنگ، اعتصاب، آتش سوزی، سیل، زلزله و یا هر دلیل دیگری خارج از کنترل تله کیش.
 • چنانچه سازمان یا مراجع ذی صلاح دیگر، تعلیق ارائه یک یا چند خدمت به مشترک را از تله کیش درخواست نماید.
 • در صورتیکه از سوی مراجع ذی صلاح و یا تله کیش محرز و اثبات شود که مشترک اسناد و مدارک و یا اطلاعات نادرست ارائه نموده است و یا برای به روز رسانی اطلاعات لازم ارائه ننماید.
 • در صورتی که مشترک به تعهدات خود عمل نکرده و یا برخی از شرایط قرارداد را نقض نماید.
 • در صورتی که استفاده مشترک از خدمات موضوع پروانه هر زمان از حد اعتباری که به تشخیص تله کیش برای خدمات پس پرداخت تعیین و در هر مورد به مشترک اعلام می نماید، فراتر رود و یا از پرداخت صورتحسابهای ارسالی از سوی تله کیش خودداری نماید.
 • در صورت هرگونه سوءاستفاده و یا تخلف مشترک از سیم کارت، تله کیش بدون ابلاغ به مشترک، سیم کارت را به حالت تعلیق درآورده و در صورت احراز قطعی تخلف به تشخیص تله کیش و سایر مراجع ذی صلاح، سیم کارت مشترک به صورت دائم غیرفعال خواهد شد.
 • عدم فعال سازی و یا عدم استفاده از سیم کارت طی زمان های تعیین شده بر اساس مصوبات کمیسیون و ابلاغیه های سازمان که جزئیات آن در سایت تله کیش قابل مشاهده است.
 • به استثنای بند ۱۱ ، اجرای قرارداد در طول مدت زمان اعتبار آن نباید با وقفه مواجه شود. مگر اینکه تله کیش خلاف این روند را به درخواست مشترک بپذیرد. درچنین حالتی مشترک باید در طول مدت زمان تعلیق نیز علاوه بر آبونمان، کلیه هزینه ها، برابر با مصوبات را پرداخت نماید.

فسخ قرارداد :

تله کیش در موارد ذیل اختیار فسخ این قرارداد و سلب حق استفاده از شماره اختصاص یافته به مشترک را دارد.

 • بنا به درخواست کتبی مشترک ویا نماینده قانونی وی وفق مفاد قرارداد که در چنین حالتی، مشترک می تواند وجوه تضمین پرداخت را پس از کسر بدهی ها و سایر هزینه های متعلقه ( در صورت وجود) برابر ضوابط مالی تله کیش دریافت نماید.
 • در صورتی که مشترک هر یک از شرایط و ضوابط این قرارداد را نقض و یا رعایت ننماید .
 • درصورت عدم وجود اعتبار در خدمات پیش پرداخت، تله کیش پس از اطلاع رسانی مقتضی، نسبت به قطع دو طرفه و سلب امتیاز اشتراک اقدام خواهد نمود. تاکید میشود در صورت فسخ قرارداد و یا سلب امتیاز، مشترک در طول مدت اعتبار قرارداد،کماکان مسئولیتهای مالی و حقوقی را عهده دار میباشد.
 • در صورتی که مشترک سیم کارت خود را وسیله مزاحمت و یا استفاده نادرست از خدمات موضوع پروانه قرار دهد. تله کیش میتواند برابر آئین نامه مربوطه و دستور مقام قضائی نسبت به فسخ قرارداد اقدام نماید.
 • در صورت سلب امتیاز تلفن همراه به دلیل عدم پرداخت بدهی و یا بر اساس شرایط استفاده از خدمات پس پرداخت و پیش پرداخت، تله کیش مجاز به فسخ قرارداد خواهد بود.
 • در صورت فسخ قرارداد و یا سلب امتیاز هزینه اتصال به مشترک مسترد نخواهد شد.
 • تله کیش می تواند در صورتی که اموال مشترک چه به صورت موقت یا دائمی و یا چه به صورت اختیاری یا اجباری از سوی مقامات قانونی ضبط شده یا تصفیه شود یا اداره آن در اختیار مقامات قضایی قرار گیرد، بلافاصله و بدون اخطار به مشترک مبادرت به فسخ این قرارداد نماید.
 • در صورتیکه مشترک و یا تله کیش تصمیم به فسخ قرارداد بگیرد، مشترک باید تمامی هزینه های دریافت خدمات یا کارکرد خود را تا روز اعمال فسخ ( هریک که بر این قرارداد قابل اعمال باشد) به تله کیش پرداخت نماید.

رسیدگی به شکایات و حل اختلاف:

مشترک در صورت هرگونه شکایت از نوع و نحوه ارائه خدمات اپراتور می­تواند با مرکز تماس اپراتور به شماره ۰۷۶۴۴۴۲۰۸۰۰ تماس حاصل نماید و یا از طریق وبسایت اپراتور یا امور مشترکین اپراتور اقدام به تکمیل فرم شکایت نماید و در صورت عدم حصول نتیجه مطلوب می­تواند از طریق سامانه ۱۹۵ و یا سایت www.195.ir اقدام به شکایت از اپراتور نماید.

مشترک می­تواند هر­گونه اختلافی را که در ارتباط با استفاده از خدمات شبکه و این قرارداد میان وی و اپراتور به وجود آمده است به محاکم جمهوری اسلامی ایران و یا نماینده معرفی شده از سوی سازمان ارجاع دهد.

تبصره : در صورت اختلاف در تفسیر قرارداد، نظر تله کیش در تفسیر قرارداد برای طرفیت الزام آور می باشد.

شرایط خسارت:

در بخش ارائه خدمات ارتباطات داده، تله کیش وفق مصوبه شماره ۲ جلسه شماره ۱۷۷ کمیسیون با رعایت پارامترهای کیفیت خدمات ودر چارچوب توانمندی فنی خود متعهد به رعایت چارچوب مصوبه بوده و در غیر این صورت مکلف به جبران خسارت ناشی از کاهش کیفیت خدمات مربوطه خواهد بود.

خسارت های مذکور، از طریق ارائه سرویس مضاعف و یا افزودن به مدت ارائه آن و یا سایر امتیازهای تشویقی جبران خواهد شد.

موارد مشروحه ذیل، از جمله قطعی هائیست که در زمان کاهش سطح کیفیت خدمات مشمول پرداخت خسارت نخواهند بود:

قطعی های ناشی از قوه قهریه(فورس ماژور) مانند حوادث طبیعی.

قطعی هایی که به واسطه خرابی تجهیزات مشترک باشد و این موضوع اثبات شده باشد.

قطعی هایی که در زمان Down Time باشد و حداقل ۴۸ ساعت قبل از آن به مشترک اطلاع رسانی شده باشد.

قطعی هایی که بنا بر درخواست مشترک باشد.

قطعی های ناشی از صدور احکام توسط مراجع قضایی و یا امنیتی کشور و یا سایر مراجع ذی صلاح.

وضعیت اضطراری:

تله کیش، در شرایط اضطراری فرا ارادی، اعم از پیش بینی شده و یا پیش بینی نشده مسئولیتی نخواهد داشت.

در صورت ایجاد و رخداد هرگونه وقفه غیر منتظره در ارائه خدمات و سرویس ها، تله کیش کلیه اقدامات لازم و ضروری را برای اعاده دسترسی و به حداقل رساندن پیامدهای عدم دسترسی به خدمات و سرویس ها را در حد توان و امکانات خود انجام خواهد داد.

در صورت وقوع شرایط و وضعیت اضطراری، تله کیش ضمن انجام اقدامات مورد نیاز به منظور اعاده شرایط، مراتب را با سریعترین روش به مشترکین اطلاع رسانی می نماید.