مصرف آزاد اینترنت

به منظور جلوگیری از اعمال اینترنت آزاد برای مشترکان و جلوگیری از متضرر شدن کاربران تلفن همراه,تله کیش در نظر گرفته است که در صورت اتمام بسته های اینترنت مشترکین ,ابتدا با مصرف اینترنت آزاد تاسقف ۱۰,۰۰۰ تومان اخطاری از طریق پیامک برای مشترک ارسال گردد,سپس میزان مصرف اینترنت آزاد مشترک اگر به سقف ۳۰,۰۰۰تومان رسید اینترنت مشترک به منظور جلوگیری از هزینه های اضافی به صورت خودکار قطع خواهد شد .

مشترکین گرامی توجه داشته باشید به علت بالا بودن هزینه اینترنت آزاد به همه کاربران توصیه می‌شود متناسب با مصرف خود از بسته‌های اینترنت تلفن همراه استفاده کنند.