قوانین سلب امتیاز

مشترک گرامی لطفا برای آگاهی از قوانین سلب امتیاز متن زیر را با دقت مطالعه نمایید:

۱-سلب امتیاز فرآیندی است که مجوز حضور مشترک در شبکه لغو و امتیاز استفاده شماره از مشترک سلب میشود و اپراتور می تواند شماره تخصیص داده شده را به اشخاص دیگر واگذار کند.

۲-در صورتی که درخواست سلب امتیاز از طرف مشترک ارائه شود میبایست متعهد گردد در صورت جمع آوری و تخلیه خط تلفن هیچ گونه ادعایی نسبت به خط سلب شده و امتیاز آن نداشته باشد و موظف است در صورت جمع آوری و تخلیه خط تلفن از سوی اپراتور ، در صورت نیاز یک درخواست جدید برای دریافت خط به اپراتور ارائه و هزینه اتصال و هزینه خرید یک عدد سیم کارت را نیز پرداخت کند.

۳- مشترک آگاه باشد در صورت سلب امتیاز ,اشتراک تلفن همراه وی از لیست خط های به نام شده ایشان در اپراتور خارج می شود.

۴ -در صورتی که خط مشترک دارای بدهی باشد باید بدهی توسط ایشان صفر گردد و سپس سلب امتیاز انجام می پذیرد.

۵ – مسئولیت حذف تمامی شبکه های اجتماعی مشترک بعد از سلب امتیاز به عهده خود مشترک می باشد.

۶ -مشترک آگاه باشد که در صورت محدودیت سرویس ها توسط مراجع ذی صلاح و یا هرگونه استعلام بابت هرگونه کارکرد خط در گذشته توسط مراجع قضایی,اپراتور این اختیار را دارد که تمام اطلاعات را در اختیار مراجع قرار دهد .

۷-در صورتی که اشتراک تلفن همراه مشترک با حکم قضایی دادگستری توقیف باشد امکان سلب امتیاز وجود ندارد.