قوانین ریز مکالمات

مشترک گرامی لطفا برای آگاهی از قوانین ریزمکالمات متن زیر را با دقت مطالعه نمایید:

۱-ارائه ی ریز مکالمات تنها به مالک خط و با احراز هویت حضوری انجام می گردد.

۲-جهت ارائه ی ریز مکالمات مشترکین حقوقی ،نامه ی معرفی نماینده با سربرگ رسمی شرکت/سازمان جهت اخذ ریزمکالمات الزامی است.

۳-هزینه ی ریز مکالمات به ازای هر برگ ۶۰۰۰تومان و به ازای هر برگ اضافی ۲۰۰۰تومان می باشد .(هر برگ معادل ۵۰ردیف محاسبه میگردد).

۴-صرفا ریز مکالمات ۳دوره آخر قابل ارائه به مشترکین می باشد هزینه ی آن در دوره ی آتی به عنوان بدهی منظور می گردد.

۵-به دلیل جلوگیری از هزینه ی اضافه ارائه ی مصرف اینترنت در ریز مکالمات تنها به درخواست خود مشترک انجام می پذیرد.

۶-مشترک آگاه باشد که در ارائه ی ریز پیامک های ورودی ،پیامک های تبلیغاتی که از سرشماره های مرکز تماس ارسال می شود نیز وجود دارد که تعداد این پیامک ها باعث هزینه بر شدن ریز پیامک های ورودی مشترک می گردد .

۷-در صورت نقل و انتقال ،ارائه ی ریز مکالمات به مالک جدید صرفا از تاریخ تنظیم سند امکانپذیر است.

۸-درصورتیکه مالک قدیم تلفن همراه درخواست دریافت ریزمکالمات خود را داشته باشد به علت درج هزینه ریزمکالمات در صورتحساب مالک جدید،حضور مالک جدید نیز الزامی است.

۹-بنابر بخشنامه جدید سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی، ارائه خدمت ریز مکالمات ورودی به درخواست مشترکین به لحاظ قانونی بلامانع می باشد.

۱۰-درصورت درخواست ارسال ریزمکالمات از طریق ایمیل، ایمیل مشترک در فرم درخواست می بایست ثبت شده باشد.