قوانین انتقال مالکیت

مشترک گرامی لطفا برای آگاهی از قوانین انتقال مالکیت متن زیر را با دقت مطالعه نمایید:

۱-انتقال دهنده با علم و آگاهی از اینکه تلفن مذکور در بازداشت هیچ یک از مراجع قضایی,ثبتی,وزارت اقتصادی و دارایی ,سازمان تامین اجتماعی و غیره نبوده و ضمنا ممنوع المعامله نیز نمی باشد و تاکنون هیچ گونه معامله معارضی هم در خصوص مورد معامله انجام نداده است اقدام به انتقال مالکیت خط خودبنماید.

۲- انتقال دهنده متعهد میگردد که چنانچه بر اساس محتویات پرونده موجود در شرکت تله کیش به هر علت منعی برای این انتقال موجود باشد که در این مرحله مکتوم مانده باشد مسئولیت آن را پذیرفته و کلیه خسارات ناشی ازآن را بپردازد.

۳-انتقال دهنده با قبول ومتعهد شدن به موارد فوق الذکر اذعان می نماید که تمامی مابه ازاء انتقال را دریافت و هیچ گونه حقی از این حیث نسبت به انتقال گیرنده و یا شرکت تله کیش برای وی باقی نیست و از تاریخ تنظیم و امضای قرارداد انتقال مالکیت هیچ گونه حقی نسبت به تلفن همراه موضوع انتقال و ودیعه آن ندارد.

۴-انتقال دهنده ملزم میگردد کلیه ی توافقات لازم را با انتقال گیرنده (خریدار)در خصوص بدهی های استخراج نشده به عمل آورده باشد.

۵-به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰سیم کارت فعال برای هر مشترک در هر اپراتور تلفن همراه ایران می باشد.در صورتیکه انتقال گیرنده ,دارای بیش از ۱۰سیم کارت فعال باشد پس از نقل و انتقال,شماره همراه تا زمان تعیین تکلیف خط بصورت غیرفعال خواهد بود. خواهشمنداست توجه لازم در این خصوص بعمل آید .

۶-هزینه درخواست انتقال مالکیت ۲۵۰/۰۰۰ ریال است که غیر قابل برگشت می باشد که پس از تایید درخواست انتقال مالکیت در صورتحساب دوره جدید مبذول می گردد.

۷-انتقال گیرنده ضمن تایید و قبول مراتب ذکرشده در سند متعهد می گردد که در صورت محرز گردیدن هرگونه فساد در معامله هیچ گونه ادعایی علیه شرکت تله کیش نداشته باشد و شرکت تله کیش حق دارد که اسناد انتقال را ابطال و مراتب را به نشانی تعیین شده در فرم نقل و انتقال اعلام وضوابط و مقررات مربوطه را اعمال نماید.

۸- انتقال گیرنده با اقدام به انجام انقال مالکیت ,جایگزین انتقال دهنده گردیده و به عنوان مشترک تلفن همراه مورد انتقال محسوب و کلیه ی مسئولیت های مالی و غیر مالی ناشی از اشتراک تلفن همراه به عهده وی می باشد و در مقابل شرکت تله کیش مسئول خواهد بود.

تبصره:کلیه ی هزینه های معوقه در صورتحساب دوره اعمال می گردد. در صورتی که این هزینه ها پس از انتقال مالکیت اعمال گردد بر عهده مالک جدید خواهد بود. همچنین تعامل هزینه ی افزایش بستانکاری تلفن همراه قبل از انتقال بر عهده ی طرفین (مالک جدید و مالک قدیم )خواهد بود.

۹- انتقال گیرنده موظف است کلیه توافقات لازم رابا انتقال دهنده (فروشنده)در خصوص بدهی های استخراج نشده به عمل آورده و من بعد مسئولیت کلیه ی بدهی های احنمالی قبل و بعد از تنظیم سند در مقابل شرکت تله کیش بر عهده ی وی می باشد .

۱۰- انتقال گیرنده تعهد می نماید تلفن همراه و سیم کارت مربوطه را وسیله مزاحمت ,سوء استفاده و ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی قرار نداده و آن را در اختیار دیگران قرار ندهد ودر استفاده از تلفن همراه خود,تنها از تجهیزات مجاز استفاده نماید.در غیر این صورت مسئولیت موارد حقوقی,قضایی و مالی و هرگونه استقاده توسط بهره بردار ,بعهده شخص انتقال گیرنده خواهد بود.

تبصره:تله کیش هیچ گونه مسئولیتی در قبال ثبت شماره ی همراه انتقال داده شده در کاربری های مجازی,شبکه های اجتماعی و ارگان هایی نظیر بانک که پیامک اطلاع رسانی ارسال می کنند ندارد , لذا کلیه ی توافقات ما بین انتقال دهنده (فروشنده)و انتقال گیرنده(خریدار)بصورت کامل انجام گردد.

۱۱- انتقال گیرنده پس از اختیار خط تلفن همراه تا ۲۰روز حق انتقال به غیر نداشته و پس از آن بدون اجازه شرکت مبادرت به واگذاری حق الامتیاز تلفن همراه خود به دیگری تحت هیچ یک از عناوین حقوقی ننماید و تلفن همراه خود را فقط بر اساس دستورالعمل های جاری شرکت تله کیش واگذار نماید.بدیهی است در غیر این صورت هرگونه مسئولیت ناشی از آن بر عهده مالک جدید می باشد.

۱۲-در صورتیکه قطع سرویس به دلیل عدم پرداخت صورتحساب باشد و بعد از گذشت ۶ماه اقدامی توسط مشترک صورت نپذیرد ,شرکت می تواند مطابق قوانین سلب امتیاز در قرارداد واگذاری شماره را سلب نموده و به مشترک دیگری واگذار نماید,بنابراین مشترک حق اشتراک خود را از دست خواهد داد اما متعهد به پرداخت بدهی به شرکت تله کیش می باشد.

۱۳-کلیه ی اشخاص حقیقی یا نماینده ی حقوقی و همچنین اتباع خارجه ,در صورتی که در هیچ کدام از اپراتورهای رسمی کشور مالکیت شماره ی تلفن همراه ندارند,ملزم به داشتن یک معرف می باشند.