قوانین احراز هویت

مشترک گرامی لطفا برای آگاهی از قوانین احرازهویت متن زیر را با دقت مطالعه نمایید:

۱- احرازهویت حضوری مشترکین صرفا با مشاهده اصل مدرک شناسایی معتبر برای افراد ایرانی(کارت ملی جدید یا شناسنامه جدیدیا کارت ملی قدیمی به همراه برگه تعویض کارت ملی)امکان پذیر است وسایرمدارک شناسایی معتبرجهت احراز هویت تلقی نمی گردد.

۲- احراز هویت اتباع خارجه به صورت حضوری و با مشاهده گذرنامه ،کارت آمایش ، کارت پناهندگی ، کارت هویت ، کارت سبز و یا کارت ویژه امکان پذیر است .

۳- احراز هویت مشتریان حقوقی فقط با نامه ی رسمی معرفی نماینده با سربرگ شرکت یا سازمان یا موسسه با امضای مدیرعامل و یا یکی از صاحبین امضا به همراه مهر شرکت ، کارت ملی نماینده و مدارک حقوقی شرکت بصورت کامل (مجوز فعالیت اقتصادی ، اساسنامه شرکت ، تصویر روزنامه رسمی ،کد فعالیت اقتصادی ) امکان پذیر است.

۴- جهت تغییر مالکیت سیم کارت افراد متوفی ، متقاضی بایدگواهی انحصار وراثت یا حکم تقسیم ترکه دادگاه وحضور تمامی وراث یا وکالت محضری از سایر وراث مبنی بر رضایت به انتقال مالکیت سیم کارت به احد ورثه را داشته باشند.

۵- برای وراث زیر ۱۸ سال داشتن قیم نامه الزامی می باشد .

۶- در صورت مفقودی یا سرقت سیم کارت ، سوزاندن یا مسدود کردن سیم کارت فقط با حضور مالک انجام می پذیرد در صورت عدم حضور مالک ، سوزاندن سیم کارت فقط با ارائه درخواست کتبی مالک و احراز هویت الکترونیکی امکان پذیر است.

۷ -احراز هویت الکترونیکی صرفا برای شخص بالای ۱۸ سال قابل انجام بوده است و برای نمایندگی از قبیل قیم ، ولی ، وکیل و… صرفا احراز هویت حضوری قابل انجام می باشد.

۸- در فرآیند احراز هویت الکترونیکی درخواست دهنده باید عکسی از خود که در یک دست کارت ملی و در دست دیگر درخواست کتبی را دارد ارسال کند. ( دقت کنید که عکس ارسالی دارای حالت آینه ایی نباشد و یا عکس گرفته شده از دوربین جلو تلفن همراه نباشد )

۹- رعایت پوشش موجه و حجاب اسلامی برای کلیه احراز شوندگان الزامی است.

۱۰- در اخذ تصویر ، پس زمینه ساده و نور مناسب ضروری می باشد.

۱۱- متقاضی باید عکس و درخواست کتبی خود را به پست الکترونیک شرکت به آدرس crm@telekish.ir ارسال کند.