قرارداد واگذاری سیم کارت دائمی

  • اصطلاحات ۱ماده :

۱-سازمان: سازمان تنظیم مقررات و ارتباطات رادیویی.

۲-کمیسیون: کمیسیون تنظیم مقررات ارتباطات.

۳-قرارداد: شرایط و مقررات مندرج در این متن و اسناد پیوست آن.

۴-ضوابط خدمات: شرایط مندرج در موافقت‌نامه پروانه صادرشده از سوی سازمان برای تله کیش.

۵- تله کیش: عبارت است از اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزادکیش که به موجب موافقت نامه پروانه فعالیت شرکت مخابرات ایران به شماره ۲۸۴۶/۱۰مورخ ۱/۱/۱۳۸۴ صادره از سوی وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات اجازه فعالیت دارد. نام تجاری این اپراتور تله کیش  است كه نشانی آن جزیره کیش خیابان سنایی ساختمان تله کیش می باشد.

۶-امور مشتریان تله کیش : محلی  که به عنوان  دفتر رسمی فروش و ارائه ی خدمت  تله کیش تعیین گردیده است.

۷-ثبت نام :عبارت است از تکمیل فرم درخواست ثبت نام و ارائه مدارک شناسایی و یا هر روش دیگری که هر زمان شـــرکت مطابق مقررات تعیین می کند. اطلاعات مورد نیاز جهت درج در این فرم را شرکت معین می کند و به عنوان پیش نیازی برای فعالسازی سیم کارت می باشد.

۸-دوره: عبارت است از طول مدت زمان صورت‌حساب گیری و صدور صورت‌حساب که حسب نظر تله کیش تعیین می‌شود و کمتر از یک ماه نیست.

۹-مشترک: هر شخص حقیقی یا حقوقی که به موجب قرارداد با تله کیش و در قبال پرداخت وجه، مجاز به برقراری ارتباط و استفاده از خدمات شبکه همراه بوده و به عنوان طرف حساب در صورت‌حساب‌های صادره محسوب می‌شود.

۱۰-مهلت پرداخت: عبارت است از طول مدت زمان پرداخت صورت‌حساب، که کمتر از ۱۵ روز از تاریخ صدور صورت‌حساب نیست.

۱۱-طول مدت زمان صورتحساب گیری عبارت است از طول مدت زمان صورتحسابگیری و صدور صورتحساب که ۱ ماه می باشد.

۱۲-موافقت‌نامه سطح خدمات: موافقت‌نامه دو جانبه بین تله کیش و مشترک به‌منظور تضمین پارامترهای کیفیت خدمات بر اساس مصوبات ابلاغی از سوی سازمان.

۱۳-تعلیق خدمات: یک‌طرف شدن ارتباط به سمت مشترک.

۱۴-هزینه اتصال: هزینه معرفی مشترک در شبکه تله کیش و اتصال وی به شبکه.

۱۵-تضمین پرداخت :وجهی است که مشترک به صورت پیش پرداخت و به منظور جلوگیری از قطعی تلفن به شرکت پرداخت می نماید.

۱۶-مبلغ سپرده :مبلغی است که در زمان ثبت نام برای دریافت اشتراک خدمات از متقاضی دریافت و به حساب شرکت واریز می گردد.

۱۷-هزینه اتصال مشترک عبارت است از هزینه ای که شرکت به ازاء فعالسازی سیم كارت مشترك در زمان ثبت نام از وی دریافت می نماید.

۱۸-تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) با مبلغ سپرده و تضمین پرداخت: سیم‌کارتی است که تله کیش  امتیاز آن را پس از دریافت هزینه‌‌های اتصال و مالیات‌‌های متعلقه به مشترک اعطا می‌کند و هزینه‌‌های استفاده از خدمات و مالیات‌های متعلقه به‌صورت پس پرداخت است.

۱۹-تلفن همراه دائمی پس پرداخت (دائمی) بدون مبلغ سپرده و  تضمین پرداخت :سیم کارتی است که مشترک در زمان ثبت نام صرفاً هزینه اتصال، مالیات و عوارض را پرداخت می نماید.

۲۰-شماره اختصاصی مشترک:عبارت است از شماره تلفن همراه که بر روی هر سیم کارت تعبیه شده است.

۲۱-شماره شناسایی بین المللی سیم کارت:عبارت است از شماره شناسه خاص هر سیم کارت که توسط تولید کننده سیم کارت بر روی آن تعبیه می شود.

۲۲-فرم درخواست :عبارت است از فرم درخواست یا ثبت نام که در هنگام ثبت نام توسط مشترک یا از جانب وی تکمیل می شود.

۲۳-خدمات صوتی پایه: خدمات مخابراتی که طی آن مکالمه دوطرفه هم‌زمان بدون هیچ‌گونه خدمات اضافی، حذف یا افزایش عمدی در محتوای اطلاعات مکالمه توسط تله کیش ارایه می‌شود.

۲۴-تضمین پرداخت: وجوهی است که مشترک به‌صورت پیش پرداخت و به منظور جلوگیری از قطع تلفن به تله کیش  پرداخت می‌کند. وجوه مذکور در پایان هر دوره صدور صورت‌حساب قابل جمع و خرج خواهد بود. پرداخت این وجوه امری اختیاری بوده و به این مبالغ هیچ‌گونه سود یا بهره‌ای نیز تعلق نخواهد گرفت.

۲۵-اطلاع‌رسانی: آگاه کردن مشترک از وضعیت بدهی وی با درج در صورت‌حساب صادره یا استفاده از سایر روش‌های ارتباطی مانند ارسال پیامک و غیره صورت می‌پذیرد.

۲۶-خدمات ارزش افزوده :هرگونه خدمات مخابراتی و ارتباط داده، بغیر از خدمات صوتی پایه در تلفن همراه که در اختیار عموم قرار می گیرد.

۲۷-فرم ثبت‌نام: فرم تایید شده به وسیله سازمان که مشترک مشخصات کامل خود را در آن تکمیل کرده تا پس از بررسی، امضاء و ممهور شدن به مهر امور فروش تله کیش، یک نسخه آن به مشترک تحویل و نسخه دیگر نزد تله کیش خواهد ماند.

۲۸-فرایند کارکرد سیم‌کارت‌های دائمی تله کیش: این چرخه بیانگر مراحل فعال‌سازی، تعلیق خدمات، قطع خدمات و سلب امتیاز سیم‌کارت‌های دائمی تله کیش بر اساس مصوبات کمیسیون می باشد…

۲۹-نماینده قانونی: شخص یا اشخاصی که به نمایندگی از اشخاص حقوقی به‌ موجب معرفی‌نامه یا وکالت‌نامه رسمی و نمایندگان اشخاص حقیقی که به‌ موجب قانون یا وکالت‌نامه رسمی، دارای صلاحیت انجام امور مربوط به سیم‌کارت (خرید، فروش، تعویض و …) است.

۳۰-حد نصاب کارکرد: حداکثر مبلغی که برای کنترل میزان کارکرد خطوط تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) به کار رفته و به شرح زیر است:

۳۰-۱:خط دائمی دارای تضمین پرداخت: مبلغ تضمین پرداخت معادل ۵۰ هزار تومان به علاوه ی حد نصاب کارکرد برحسب ارزش سیم کارت

۳۰-۲: خط دائمی بدون تضمین پرداخت: حد نصاب کارکرد معادل ۵۰ هزار تومان

۳۰-۳: خط دیتا: حد نصاب کارکرد معادل ۳۰هزار تومان

۳۱٫  فرایند کارکرد سیم کارت دایمی تله کیش:

۳۱-۱: وضعیت  فعال: پس از خرید سیم کارت فعال است.

۳۱-۲: وضعیت پایان دوره یک طرفه : در صورتی‌که بدهی مشترک مساوی یا بیشتر از سقف اعتبار خود شود (در صورت عدم افزایش سقف اعتبار، این مبلغ ۵۰ هزار تومان است) ، سیم کارت  از حالت فعال به یک طرفه تبدیل خواهد شد. در این حالت برای سیم کارت یک طرفه تنها دریافت مکالمه صوتی و پیامک  امکان‌پذیر است. در صورت پرداخت صورت حساب پایان دوره توسط مشترک، سیم‌کارت از حالت قطع یک طرفه به فعال تبدیل خواهد شد.

۳۱-۳: وضعیت قطع میاندوره یک طرفه:  درصورتی‌که بدهی مشترک به ۹۰ درصد حد نصاب کارکرد خود برسد(در صورت عدم افزایش سقف اعتبار، این  مبلغ معادل ارزش سیم کارت مشترک است) ، سیم کارت از حالت فعال به یک طرفه تبدیل خواهد شد. در این حالت برای سیم کارت یک طرفه تنها دریافت مکالمه صوتی و پیامک امکان ‌پذیر است. در صورت پرداخت صورت حساب میان دوره توسط مشترک، سیم‌کارت از حالت قطع یک طرفه به فعال تبدیل خواهد شد.

۳۱-۴:وضعیت قطع دو طرفه: در صورتی که مشترک به مدت یک هفته مداوم در حالت یک طرفه باقی بماند به صورت دوطرفه قطع خواهد شد. به این معنی که کلیه خدمات برای مشترک غیر فعال خواهد بود. مشترک می تواند با پرداخت صورت حساب میان دوره خود از حالت قطع دوطرفه به فعال تبدیل شود. در مواردی همچون مفقودی، سرقت وبه درخواست مشترک ، امکان قطع دوطرفه سیم کارت نیز وجود دارد.

۳۱-۵: سلب امتیاز: در صورتی که مشترک به مدت ۱۸۰ روز متوالی در حالت قطع دوطرفه باقی بماند، سیم کارت و شماره همراه او منقضی خواهد شد. همچنین در صورت عدم استفاده مشترک به مدت ۱۸۰ روز متوالی از سیم کارت خود و عدم پرداخت آبونمان، سیم کارت و شماره همراه او منقضی خواهد شد. با منقضی شدن سیم کارت، مشترک می تواند ظرف مدت ۱۸۰ روز پس از سلب امتیاز و با پرداخت بدهی خود به وضعیت فعال بازگردد. تبصره: در صورت قطع مشترک به دلیل بدهی، اعم از قطع بدهی میان دوره یا پایان دوره و پرداخت مبلغ بدهی توسط مشترک، مبلغ ۵۰۰۰۰ ریال بابت وصل بدهی در صورتحساب مشترک شارژ خواهد گردید.

موضوع قرارداد:

ارایه خدمات صوتی پایه و ارزش‌افزوده تلفن همراه مبتنی بر فناوری نسل چهارم از طریق تحویل یک سیم‌کارت دائمی و تخصیص یک شماره تلفن همراه در قبال دریافت هزینه‌های مندرج در قرارداد.

مدت قرارداد و اتمام آن:

این قرارداد از تاریخ تکمیل فرایند ثبت‌نام و امضای قرارداد و فرم‌های مربوطه توسط مشترک آغاز می شود و با رعایت مفاد تعلیق و فسخ و نقض به اجرا گذاشته می شود و تا زمان اعتبار پروانه اپراتور معتبر خواهد بود.

ماده ۱ شروط و تعهدات:

۱٫۱ تمامی مشــترکین حقوقی تله کیش موظف هستند نسـبت به ثبت و ذخیره مشـخصات کاربران سیم‌کارت‌‌های واگذار شده اقدام کنند. در هر صـورت تمامی مســؤولیت‌‌‌های استفاده از سیم‌کارت بر عهده مشترک حقوقی خواهد بود.

۱٫۲مشترک نباید از خدمات برای مقاصدی که امنیت ملی و آسایش و حریم خصوصی اشخاص را به خطر می‌اندازد، ایجاد مزاحمت برای دیگران می‌کند یا مغایر با قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران است، استفاده کند. همچنین استفاده نادرست از خدمات شبکه توسط مشترک ممنوع است. در غیر این‌صورت مشترک مسؤول هرگونه عواقب بعدی و قطع خدمات بوده و با وی مطابق قوانین و مقررات مربوطه رفتار خواهد شد.

۱٫۳مشترک باید فقط در محل امور مشتریان تله کیش نسبت به انتقال سیم‌کارت و شماره تلفن همراه خود اقدام کند. هرگونه انتقال حق اشتراک، خارج از روال تعیین ‌شــده نا‌معتبر بوده و تمامی مسؤولیت و عواقب ناشــی از سوء استفاده‌‌های احتمـــالی بر عهده فردی است که مشخصــات وی در فرم ثبت‌نام سیم‌کارت‌های تله کیش درج‌ شده است. همچنین وظیفه پرداخت تمامی صورتحساب‌ها بر عهده فردی خواهد بود که سیم‌کارت به نام ایشان ثبت شده است.

تبصره: مسؤولیت بهره‌برداری از امتیاز کاربری ارتباطات رایانه‌ای و مخابراتی واگذار شده از سوی تله کیش با مشترکین است و هرگونه واگذاری (جزئی یا کلی) آن به دیگری رافع مسؤولیت آن‌ها نیست مگر اینکه پس از واگذاری موقت یا دائم امتیاز، موضوع را طی سند معتبری که به تایید انتقال گیرنده رسیده است، به تله کیش اطلاع دهد.

تبصره:. هزینه هایی که در زمان نقل و انتقال مانند رومینگ بین الملل افشاء نشده باشد به عهده خریدار خواهد بود.

۱٫۴مشترک متعهد است به ‌محض اطلاع از مفقود شدن یا به سرقت رفتن سیم‌کارت خود با مراجعه به یکی از نقاط فروش مجاز تله کیش و تکمیل و ارایه فرم مربوطــه یا از طریق ساز‌وکاری که تله کیش تعیین می‌کند، موضوع را به اطلاع تله کیش برساند. بدیهی است که مشترک مسؤول عواقب بعدی خواهد بود که تا زمان اطلاع کتبی به تله کیش ممکن است وارد شود.

۱٫۵مشترک باید هرگونه تغییر در اطلاعات مندرج در فرم ثبت‌نام را بلافاصله به اطلاع تله کیش برساند.

۱٫۶ به استناد قانون تأسیس شرکت مخابرات ایران مشترک متعهد می گردد از خدمات شبکه بصورت غیرمجاز و برای مقاصد نامناسب و یا مقاصد تجاری ازقبیل ارسال پیامک تبلیغاتی و غیره، غیراخلاقی یا غیرقانونی استفاده ننماید در غیر این صورت در نوبت اول به او از طریق پیامک اخطار می شود و در نوبت دوم به مدت ۱۵ روز ارتباط وی قطع و در صورت تکرار سلب امتیاز خواهد شد.

۱٫۶تله کیش پس از ارایه مدارک شناسایی معتبر و امضای فرم ثبت‌نام و قبول تمامی شرایط و مقررات مندرج در این قرارداد توسط مشترک و انعقاد آن، سیم‌کارت را تحویل و حداکثر ظرف ۲ روز کاری پس از تحویل سیم‌کارت به مشترک ارتباط مشترک را با خدمات تلفن همراه ارایه ‌شده از سوی تله کیش، برقرار می‌کند.

تبصره:در صورت عدم مراجعه ی حضوری مشترک جهت فعال سازی سیم کارت خریداری شده پس از ۳۰ روز ، رزرو مشترک ابطال می گردد .

۱٫۷ تله کیش در قبال خسارات وارده به مشترک ناشی از سوء استفاده مشترک از خدمات، هیچ‌گونه تعهد و مسؤولیتی ندارد.

۱٫۸ تله کیش در حدود تعهدات پوششی و سایر تعهدات مندرج درمصوبات موضوع ماده ۳۲ پروانه کمیسیون تنظیم مقررات موظف به ارائه خدمات و پاسخگویی به تقاضای مشترکین می باشد.

۱٫۱۰تله کیش پس از آگاهی یافتن از مفقود شدن، به سرقت رفتن یا آسیب دیدن سیم‌کارت، با دریافت هزینه‌‌های قانونی نسبت به جایگزین کردن ســیم‌کارت اقدام می‌‌کند و سیم‌کارت جایگزین شده نیز مشمول تمامی شرایط این قرارداد خواهد بود.

۱٫۱۱تله کیش تعهد می‌کند در حالت قطع ارتباط مشترک به دلیل بدهی، ارتباط مشترک از طریق کدهای خدماتی اضطراری را برقرار کند.

۱٫۱۲تله کیش مجاز است در صورتی که از لحاظ عرف ضروری باشد، مبلغ تضمین مشخصی را که نباید از هزینه‌های متعارف سه ماه مشترک بیشتر باشد، به عنوان تضمین پرداخت صورت‌حساب هزینه‌ها در مدت اعتبار قرارداد، از مشترک دریافت کند. این تضمین در طول مدت قرارداد نزد تله کیش باقی خواهند ماند و هیچ سود یا بهره‌ای به آن تعلق نخواهد گرفت و تله کیش می‌تواند در صورتی که مشترک در موعد مقرر صورت‌حساب خود را پرداخت نکرده باشد، از آن استفاده کند. ۱٫۱۳در صورت فسخ قرارداد، تضمین پرداخت صورت‌حساب‌ها پس از کسر مطالبات تله کیش و کسور قانونی مرتبط، ظرف مدت ۳۰روز کاری به مشترک مسترد می‌شود.

ماده ۲- تعلیق خدمات:

تله کیش می‌تواند در صورت تحقق هر یک از موارد زیر، ارایه خدمات به مشترک را به تعلیق درآورد:

۱٫         اگر صورت‌حساب‌ها ظرف مهلت مقرر پرداخت نشوند.

تبصره: پس از سپری شدن دوره و مهلت پرداخت، تله کیش می‌تواند، خط تلفن مشترک بدهکار را به مدت حداقل  یک هفته یک‌طرفه کند.

۲٫         مشترک شرایط این قرارداد را به هر نحوی نقض کند.

۳٫         درخواست کتبی مشترک از تله کیش مبنی بر تعلیق ارایه خدمات. (تله کیش نیز می‌تواند هزینه مربوطه به این خدمت را دریافت کند)

۴٫         اگر سازمان یا مراجع ذیصلاح دیگر تعلیق ارایه خدمات به مشترک را درخواست کند.

۵٫         با توجه به نوع سیم‌کارت و هزینه اتصال قید شده در قرارداد، در صورتی که مبلغ بدهی مشترک در هر زمان پس از اطلاع‌رسانی، قبل از اتمام دوره صدور صورت‌حساب از آن حد سقف اعتبار مجاز فراتر رود، تله کیش حق خواهد داشت تا نسبت به قطع خدمات مطابق قرارداد اقدام کند.

ماده ۳-قطع خدمات:

تله کیش می‌تواند ارایه خدمات را در صورت وجود هر یک از موارد زیر و بر حسب مورد با یا بدون اخطاریه کتبی در هر زمان قطع کند و مشترک موافقت می‌کند که تله کیش در این خصوص هیچ مسؤولیت و تعهدی ندارد:

۱٫         مشترک شرایط این قرارداد را به هر نحوی نقض کند.

۲٫         درخواست کتبی مشترک یا نماینده قانونی وی از تله کیش مبنی بر قطع خدمات. (در این صورت مشترک باید هزینه مربوطه را مطابق تعرفه‌های ابلاغی از سوی سازمان پرداخت کند.)

۳٫         در صورتـی که از سـوی مراجـع ذیـصلاح اثبات شـود مشترک اسـناد و مدارک یا اطلاعات نادرسـتی را ارایـه داده اســـت یا اطلاعات و مدارک لازم را برای به‌روزآوری و اصلاح قرارداد ارایه نکرده باشد.

۴٫         در صورت  گذشت ۶ ماه از زمان قطع دوطرفه، تله کیش ضمن اطلاع‌رسانی به مشترک و ارسال اخطاریه کتبی به آدرس مشترک با موضوع تخلیه خط تلفن اقدام می نماید و در صورتیکه مشترک نسبت به پرداخت مبلغ صورتحساب ظرف مهلت مقرر در اخطاریه اقدام ننماید، امتیاز خط مشترک سلب خواهد شد.

۵٫         در صورتی که مشترک ظرف مهلت مقرر از تاریخ تعلیق، بر اساس فرایند کارکرد سیم‌کارت دائمی، نسبت به پرداخت صورت‌حساب اقدام نکند.

تبصره ۱: چنانچه مشترک با  میزان مبلغ کارکرد بالاتر از مبلغ تضمین پرداخت یا حدنصاب کارکرد طبق بند ۳۰ ماده ۱  ، نسبت به پرداخت آخرین صورت حساب پایان دوره مطابق زمان‌ و مهلت‌های تعیین شده اقدام نکند، تله کیش می‌تواند بر اساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار اقدام کند.

تبصره ۲: در صورت استفاده مشترک تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) از خدمات رومینگ بین‌الملل، اگر کارکرد خط وی در هر زمان به حد نصاب کارکرد برسد، تله کیش همراه با اطلاع‌رسانی به مشترک، مجاز است نسبت به قطع دو طرفه خط مشترک طبق فرآیند قطع خط تلفن مشترک اقدام کند.

۶٫         اگر کارکرد خطوط تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) در هر زمان به ۸۰ درصد حد نصاب کارکرد برسد، تله کیش ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۷۲ ساعت برای پرداخت اقدام می‌کند. چنانچه کارکرد خطوط تلفن همراه دایمی هر زمان پس از اطلاع رسانی به ۹۰% حد نصاب کارکرد برسد تله کیش مجاز است، بر اساس فرآیند قطع تلفن مشترک بدهکار  اقدام کند.

۷٫         اگر کارکرد خطوط تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) ،در پایان هر دوره  به بالاتر یا مساوی مبلغ  تضمین پرداخت(ودیعه)  برسد، تله کیش ابتدا نسبت به اطلاع‌رسانی به مشترک و تعیین زمان حداقل ۷۲ ساعت جهت پرداخت اقدام می‌کند. چنانچه کارکرد خطوط تلفن همراه پس پرداخت (دائمی) هر زمان پس از اطلاع‌رسانی، به میزان تضمین پرداخت برسد، تله کیش مجاز است بر اساس فرآیند قطع خط تلفن مشترک بدهکار اقدام کند و در صورتی که به میزان تضمین پرداخت نرسد، مشترک تا پایان دوره صورت‌حساب‌گیری و مهلت‌های تعیین شده می‌تواند نسبت به پرداخت مبلغ کارکرد خود اقدام کند.

تبصره: کلیه ی خطوط

۸٫         در صورتی که مراجع ذیصلاح قطع ارایه خدمات به مشترک را درخواست کند.

۹٫         در صورت استفاده از گوشی یا تجهیزات غیراستاندارد یا ایجاد هرگونه اختلال و آسیب و صدمه به دیگران از طریق شبکه.

۱۰٫       در صورت بروز شرایط اضطراری مطابق بند ۱ ماده۵ ، تا زمان رفع شرایط مذکور.

تبصره: تله کیش ممکن است ارایه خدمات را به منظور ارتقاء سطح خدمات، اصلاح، تعمیر یا نگهداری سیستم شبکه، طبق مفاد موافقت‌نامه و پس از تایید سازمان، به طور موقت قطع کند.

۱۱٫       در صورت تشخیص و شناسایی انتقال ترافیک غیرمجاز بین‌الملل (ترمینیشن) و احراز تخلف مربوطه از طریق هر یک از سیم‌کارت‌های مشتــرک، تمــام سیم‌کارت‌های ثبت‌نام شده با کد ملی وی قطع و ثبت سیم‌کارت جدید برای ایشان حداکثر تا ۳ سال پس از ارتکاب تخلف میسر نخواهد بود.

ماده ۴- محدودیت مسئولیت ها:

۱٫         تله کیش در شــرایط اضطراری (نظیر جنگ، اعتصاب، شورش، آتش‌سـوزی، ســیل، انفجار، زلزله یا هر دلیل دیگری که خارج از کنترل تله کیش باشد) و تا زمان رفع آن، هیچ‌گونه مسؤولیتی به‌ غیر از آنچه سازمان تعیین کرده است، در قبال عدم ارایه کل یا قسمتی از خدمات ندارد.

۲٫         تله کیش هیچ‌گونه مسؤولیتی در قبال خسارت یا آسیب دیدن مشترک، تاخیر در ارتباط یا اشکال، قطع و نقص خدمات که ناشی از عیب یا استاندارد نبودن گوشـی تلفن همراه مشترک باشد، نخواهد داشت. مشترک متعهد است از تجهیزات و استاندارد‌های ارتباطی که پیش از این به تایید سازمان یا موسسه استاندارد ملی رسیده است، استفاده کند.

۳٫         در صورت مسدود شدن موقت یا دایمی خدمات دسترسی، مستند به درخواست مشترک یا اقدام یک‌جانبه از سوی تله کیش، مسؤولیت بهره‌برداری غیرمجاز به عهده تله کیش خواهد بود.

ماده ۶- محرمانگی اطلاعات :

تله کیش حق افشـای هیـچ‌یک از اطلاعات مربوط به مشترک (مانند نام، نشـانی، شماره تلفن، تماس‌های خروجی یا تماس‌های دریافتی و غیره) را به اشـخاص ثالث جز به ‌موجب قانون و دستور مراجع قضایی ندارد.

ماده ۵- مقررات و شرایط عمومی:

۱٫         مشترک/ نماینده قانونی تایید می‌کند که از لحاظ قانونی واجد شرایط برای انعقاد قرارداد بوده و متعهــد به رعایت تمام ضوابط و شرایط مندرج در قرارداد است.

۲٫         مشترک تایید می‌‌کند که با آگاهی از وضعیت پوشش شبکه ارتباطی تله کیش ، اقدام به خرید سیم‌کارت کرده است.

۳٫         تله کیش حق دارد ضوابط و شرایط قرارداد را بر اساس ضوابط ابلاغی مراجع ذیصلاح اصلاح کند.

۴٫         در صورتی که بر اساس تاییدیه‌ها یا شرایط و ضوابط ابلاغی سازمان، تغییرات و اصلاحاتی در مفاد این قرارداد ایجاد شود، تغییرات و اصلاحات مذکور برای مشترک و تله کیش لازم‌‌الاجرا خواهد بود.

۵٫         مشترکین مکلف هستند تمامی ضوابط و دستورالعمل‌هایی را که توسط کمیسیون تصویب و از سوی سازمان ابلاغ و توسط تله کیش به مشــترکین اطلاع‌رسانی می‌شود، رعایت فرمایند.

۶٫         در صورت بروز شکایت از سوی مشترک، موضوع در ابتدا از طریق مذاکره حل و فصل خواهد شد. در صورتی که ظرف ۶۰ روز کاری اختلافات مذکور حل نشد، مشترک حق دارد به سازمان یا مراجع قضایی مراجعه کند.

۷٫         هرگونه مساعدت تله کیش در اجرای این قرارداد نسبت به مشترک نباید به عنوان الزام یا عدول از حقوق تله کیش در قبال مشترک محسوب شود.

۸٫         در صورتی که مشترک به تله کیش بدهی داشته باشد، تله کیش حق دارد درخواست مشترک مبنی بر ارایه خدمات جدید را رد کند.

۹٫         در صورت عدم پرداخت صورت‌حساب در مهلت تعیین شده یا تاخیر در پرداخت صورت‌حساب‌ها توسط مشترک بدهکار، تله کیش به هیچ عنوان مجاز به دریافت هزینه دیرکرد، اخذ خسارت یا مبالغ دیگری با هر عنوان از مشترک نخواهد بود.

تبصره ۱: در صورتی که مشترک نسبت به پرداخت بدهی قبل از سلب امتیاز اقدام کند، تله کیش شماره مشترک را حفظ کرده و پس از اخذ هزینه وصل مجدد از مشترک بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون نسبت به این کار اقدام می‌کند.

تبصره ۲: در صورت سلب امتیاز، مشترک موظف به ارایه درخواست جدید و پرداخت هزینه اتصال بر اساس تعرفه‌های مصوب کمیسیون بوده و تله کیش با رعایت شرایط ابلاغی کمیسیون، تعهدی برای حفظ شماره مشترک نخواهد داشت.

تبصره ۳: در صورت مراجعه مشترک سلب امتیاز شده، تله کیش با رعایت شرایط ابلاغی کمیسیون، نسبت به تهاتر مبلغ بدهی مشترک از مبلغ تضمین پرداخت وی اقدام و مبلغ الباقی را به مشترک عودت می‌کند.

۱۰٫       نشانی طرفین، نشانی ذکر شده در فرم ثبت‌نام و قرارداد مشترکین است. در صورت تغییر نشانی، مشترک بایستی ظرف مدت یک هفته تله کیش را به نحوی که تله کیش معین می‌نماید، مطلع کند؛ در غیر این‌صورت هرگونه ارسال مراسلات و مکاتبات به نشانی مذکور، به عنوان ابلاغ محسوب می‌شود.

۱۱٫       در صورت تعویض سیم‌کارت به دلایلی از قبیل مفقود شدن، به سرقت رفتن یا آسیب دیدن، تله کیش با دریافت هزینه‌های قانونی نسبت به جایگزین کردن سیم‌کارت اقدام می‌کند. بدیهی است سیم‌کارت جایگزین شده مشمول تمامی شرایط این قرارداد خواهد بود.

۱۲٫       برای استفاده از خدمات غیرحضوری سامانه مدیریت حساب تله کیش ،مشترک می‌تواند در قبال دریافت رمز عبور که فقط به شماره خطی تخصیصی یا پست الکترونیکی معرفی شده وی ارسال می‌شود، از خدماتی مانند پرداخت قبوض، افزایش اعتبار، خرید و فعال‌سازی طرح‌ و بسته‌های مختلف و غیره استفاده کند. مسئوولیت نگهداری و حفاظت از رمز عبور تخصیصی بر عهده مشترک بوده و تله کیش هیچ تعهد و مسئوولیتی در این خصوص نخواهد داشت. رمز تخصیصی در سامانه مدیریت حساب توسط مشترک قابل تغییر است.

۱۳٫       در صورتی که مشترک بدهکار دارای چندین امکان ارتباطی از تله کیش باشد، تله کیش تحت هیچ شرایطی به قطع سایر خطوط ارتباطی یا انتقال بدهی‌ خطوط مشترک به سایر خطوط وی اقدام نمی‌کند.

۱۴٫       تله کیش می‌تواند در صورت درخواست مشترک با رعایت قوانین و مقررات جاری کشور، تسهیلات لازم را برای تمامی بانک‌ها و پرداخت صورت‌حساب فراهم ‌سازد.

ماده ۶- فسخ قرارداد:

۱٫         تله کیش  مجاز است در صورتی که مشترک، اسناد و مدارک یا اطلاعات نادرستی را ارایه داده باشد، نسبت به قطع خدمات و فسخ قرارداد اقدام کند.

۲٫         چنانچه بر اساس فرایند کارکرد سیم‌کارت‌های دائمی تله کیش، مشترک ظرف مهلت مقرر از تاریخ قطع خدمات، نسبت به رفع موارد مندرج در ماده ۲ اقدام نکند، تله کیش می‌تواند قرارداد را به صورت یک طرفه فسخ و نسبت به واگذاری شماره مذکور به شخص ثالث اقدام کند. به عبارت دیگر در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک بدهکار در مهلت مقرر مطابق تبصره بند ۳۱ ماده ۱ قرارداد، تله کیش مجاز به جمع‌آوری و تخلیه خط تلفن و سلب امتیاز است.

۳٫         بنا به درخواست کتبی مشترک یا نماینده قانونی وی.

۴٫         تله کیش مجاز است طبق دستور مراجع ذیصلاح قانونی نسبت به قطع خدمات، سلب امتیاز و فسخ قرارداد اقدام کند.

تبصره۱: در صورت فسخ قرارداد/ سلب امتیاز، هزینه اتصال، محصولات و طرح‌های خریداری شده، به مشترک مسترد نمی‌شود.

تبصره۲: در صورت فسخ قرارداد/ سلب امتیاز، تمامی حقوق تله کیش برای دریافت مطالبات مندرج در صورت‌حساب‌های پرداخت نشده، محفوظ است.

تبصره۳: فسخ قرارداد/ سلب امتیاز، رافع مسؤولیت‌های مالی و حقوقی مشترک در زمان اعتبار قرارداد نخواهد بود.

۵٫         در صورتی که خط تلفن به دلیل رند بودن شماره، از طریق مزایده یا پرداخت مبالغی اضافه بر هزینه‌های مجاز، به مشترک واگذار شده باشد، تله کیش به مدت ۲ سال علاوه بر مهلت یک‌ساله تعیین شده در بند ۴ ماده ۹، شماره مشترک را حفظ کرده و پس از این مهلت و در صورت عدم پرداخت بدهی توسط مشترک، با تعیین قیمت خط تلفن توسط کارشناس رسمی دادگستری پس از کسر مبلغ بدهی نسبت به بازپرداخت الباقی مبلغ کارشناسی به وی اقدام می‌کند.

تبصره ۴: تله کیش خطوط تلفن مشترکین با شخصیت حقوقی غیردولتی که حداقل به مدت ۱۰ سال فعال بوده را یک‌سال علاوه بر مهلت یک‌ساله تعیین شده در بند ۴ ماده ۹ حفظ می‌کند.

۶٫         با درخواست مشترک جهت بهره‌برداری از خدمات ترابردپذیری شماره تلفن همراه، پس از تایید درخواست ترابرد توسط شرکت، قرارداد فسخ می‌شود، در این صورت شرکت ملزم به حفظ شماره برای مشترک است.

۷٫         در صورتی که سیم‌کارت، بسته خدمات صوتی پایه، خدمات ارزش افزوده یا بسته‌های ترکیبی از دو مورد اخیر اعم از بسته آغازین یا مصرفی، به صورت رایگان یا با تخفیف به مشترک واگذار شده باشد، در صورت تمایل مشترک به ترابرد از شبکه تله کیش به سایر اپراتورهای تلفن همراه، لازم است وی مبلغ تخفیف دریافتی در هنگام خرید سیم‌کارت، بسته آغازین یا بسته مصرفی را به تله کیش پرداخت کند. طرح‌های رایگان و مبلغ تخفیف طــرح‌های دارای تخفیــف، در وب‌سایت تله کیش یا صورت‌حساب صادره برای مشترک مشخص می‌شوند. همچنین اپراتور متعهد است تا در زمان ارایه سیم‌کارت یا هر یک از خدمات، به مشترک از میزان هزینه خدمات فوق و جزییاتی که بر میزان هزینه خدمت تاثیر‌گذار است، اطلاع‌رسانی کرده و در صورت تایید مشترک و عقد قرارداد، نسبت به ارایه سیم‌کارت یا خدمت به مشترک اقدام کند.

۸٫         در صورت احراز هرگونه تخلف از سوی مراجع ذیصلاح قانونی، در مورد هریک از خدمات دریافتی مشترک، اپراتور اختیار دارد نسبت به فسخ یا محدودسازی خدمات قرارداد حاضر و سایر قراردادهای قبلی فی مابین در مورد هریک از خدمات و سیم‌کارت‌های دریافتی اقدام کند.

ماده ۷- نحوه اطلاع رسانی:

ارایه خدمات، طرح‌های ویژه و تعرفه‌‌های مربوطه بر اساس مصوبات ابلاغی سازمان از طریق رسانه‌‌های همگانی یا نقاط فروش مجاز و وب‌سایت تله کیش به نشانی www.telekish.ir به اطلاع مشترکین خواهد رسید. وب‌سایت تله کیش حاوی برخی از مطالب زیر خواهد بود:

۱٫         ضوابط خدمات تعیین شده توسط سازمان

۲٫         تغییر در شرایط قرارداد به دلیل مصوبات ابلاغی مراجع ذیصلاح

۳٫         شرایط استفاده از خدمات و تعرفه‌های مربوطه

۴٫         خدمات و طـــرح‌های ویژه تله کیش

۵٫         فهرست و نشانی

۶٫         نحوه رسیدگی به شکایات

۷٫         فرایند کارکرد سیم کارت های دائمی تله کیش

ماده ۸- نسخه و اعتبار قرارداد:

متن قرارداد حاضر به همراه فرم ثبت‌نام در مجموع قرارداد اشتراک را تشکیل می‌دهند. تکمیل مشخصات در فرم ثبت‌نام و امضای زیر آن توسط طرفین به منزله امضاء و پذیرش تمامی مفاد و شرایط مندرج در متن قرارداد بوده و موارد مغایر با آن در قراردادهای قبلی مشترکین غیر قابل استناد تلقی می‌شود.

این قرارداد در ۸ ماده و  ۹ تبصره، در دو نسخه تهیه شده که همگی در حکم واحد بوده و از اعتبار یکسان برخوردار هستند.