اپلیکیشن

مشترکین گرامی شما برای پرداخت قبوض خود میتوانید از اپلکیشن های پرداخت ,قبوض تلفن همراه خود را پرداخت نمایید.

برای دریافت اپلیکیشن ها به لینک های زیر مراجعه نمایید:

👈 لینک دانلود اپلیکیشن۷۸۰ 👈 لینک دانلود اپلیکیشن آپ 👈 لینک دانلود اپلیکیشن ۷۲۴ 👈 لینک دانلود اپلیکیشن پات