ارسال پیامک انبوه تبلیغاتی

پیامک انبوه تبلیغاتی:

تله کیش به صاحبان کسب و کارهای مختلف در جزیره کیش این امکان را میدهد که محصولات ,خدمات ویا سایر موارد مورد نظر خود را تبلیغ نمایند.خریدارموظف است نسبت به مطالعه ی قوانین و ظوابط مربوط به ارسال پیامک آگاه باشد و در ضمن قبول کلیه ی شرایط اقدام به خرید اعتبار بصورت حضوری ویا از طریق خدمات غیرحضوری کند.هر پیامک پس از تهیه ودرخواست باید به تایید مدیریت سیستم برسد. اخذ تایید پیامک از ۲ ساعت تا ۲۴ ساعت ممکن است به طول بینجامد. برای هر ارسال با طول متن حداکثر ۷۰ حرف ۱ واحداز اعتبار خریدار کسر می گردد. برای پیامک های طولانی حداکثر تا ۲۶۸,۲۰۱,۱۳۴و….. حرف به ترتیب ۴,۳,۲,۱ و….. واحد از اعتبار خریدارکسر می گردد.در صورتی که خریدار گزینه ی به محض تایید را انتخاب کرده باشد, پس از تایید پیامک توسط مدیریت سیستم آن سفارش ارسال می گردد.بنابراین خریدار در انتخاب زمان بایستی دقت کافی به عمل آورد.درصورتی که خریدار حداکثر ۲۴ساعت قبل از ارسال پیامک ,اقدام به لغو یا تغییر ساعت نماید می تواند اعتبار خود را بازگرداند.در غیر این صورت پیامک قابل استرداد نخواهد بود.کلیه ی پیامک های تبلیغاتی فقط به خطوط تله کیش ارسال می گردد.در صورتی که به دلیل هر گونه اختلال پیامک ارسال نگردد خریدار این حق را دارد که درخواست تاریخ و ساعت مجدد برای ارسال پیامک خود کند یا اینکه اعتبار وی بازگردد.

مراحل ثبت و خرید حضوری پیامک :

الف. مراجعه به سامانه ی ارسال پیامک انبوه 👈 کلیک کنید 👉

ب. ثبت نام کاربر جدید(الزام وروود کد یکبارمصرف)

ج. انتخاب گزینه ی ارسال پیامک انبوه

د. پرداخت مبلغ

ه. صدور سند جدید(چاپ سند به منزله ی تایید سند در سیستم و ابطال آن نیز ممکن می باشد)

و. خرید اعتبار ازپروفایل خود کاربر