تله کیش

اپراتور تلفن همراه سازمان منطقه آزاد کیش، ارائه دهنده خدمات ارتباطی در جزیره کیش

تنظیمات اینترنت
پشتیبانی آنلاین

آخرین اخبار تله کیش

اعلام بسته های جدید اینترنت بلند مدت تله کیش

اعلام بسته های جدید اینترنت بلند مدت تله کیش