تعرفه تلفن همراه

تعرفه تلفن همراه


مکالمه درون شبکه ای


مکالمهتعرفه هر دقیقه (ریال)
همراه کیش به همراه کیش599
همراه کیش به تلفن ثابت کیش

599مکالمه بین شبکه ای


مکالمهتعرفه هر دقیقه (ریال)
همراه کیش به همراه اول، ایرانسل، تالیا625
همراه کیش به تلفن ثابت بین شهری

625سرویس های ویژه


نوع سرویستعرفه  (ریال)
پیام کوتاه99
سرویس های ویژه شامل: (صندوق پست صوتی - انتقال مکالمه - انتظار مکالمه - کنفرانس تلفنی)23,700
محدودیت مکالمات خروجی6,000
محدودیت مکالمات ورودی5,000
Fax - Data50,000
نمایشگر (Clip)

صفرتعرفه خدمات


نوع خدماتهزینه (ریال)
تغییر مالکیت (تغییر نام)200,000
تعویض سیم کارت100,000
تعویض سیم کارت نانو200,000
وصل (بدهی - تقاضای مشترک)35,000
دریافت ریز مکالمات به ازای هر ماه(حضوری)35,000
تغییر آدرس

25,000