مزایده سیم کارت

مزایده سیم کارت

تله کیش به زودی سیم کارتهای رند خود را از طریق وب سایت به صورت الکترونیکی به مزایده خواهد گذاشت. اطلاعات بیشتر به منظور شرکت در مزایده سیم کارتهای رند از طریق وب سایت منتشر خواهد شد.