پیامگیر صوتی (VMS)

پیامگیر صوتی (VMS)

پست صوتی یا Voice Mailسرویسی است شبیه به "منشی تلفنی" با امکانات و ویژگی های برتر. این سرویس موجب كاهش ترافیك شبكه و جلوگیری از شماره‌گیری‌های مكرر در صورت در دسترس نبودن مشترك می‌شود.

فرض کنید بناست شما گوشی تلفن همراه خود را به کسی امانت دهید تا او بتواند با شما تماس بگیرد ولی نمی خواهید تماس های ورودیتان با او برقرار شود و یا بناست به مسافرتی بروید که امکان استفاده از تلفن همراه در آن مکان مقدور نیست یا در جلسه ای هستید و نمی خواهید با تلفن همراه خود صحبت کنید اما در عین حال نمی خواهید تماس های ورودیتان را از دست بدهید : کافی است با استفاده از منوی انتقال تماس گوشی تان "همه تماسها" را به سرویس پست صوتی خود منتقل کنید !