خدمات سیم کارت

خدمات سیم کارت

شرکت تله کیش در راستای مشتری مداری نسبت به ارائه خدمات بهینه وتوسعه سرویس دهی به مشترکین خود به روش های ذیل اقدام می نماید :


الف- حضوری:

مشترکین شبکه تلفن همراه کیش (تله کیش) جهت دریافت خدمات زیر می توانند به دفتر امور مشترکین واقع در ساختمان مرکزی تله کیش مراجعه نمایند.

1- ثبت نام سیم کارت

2- تغییر مالکیت سیم کارت

3- اعلام مفقودی و دریافت سیم کارت جدید

4- تغییر آدرس

5- تعویض سیم کارت

6- قطع و وصل سرویس های ویژه

7- قطع و وصل به تقاضای مشترک

8- صدور صورتحساب ماهیانه تلفن همراه

9- وصل بدهی

10- دریافت ریز مکالمات

11- ارائه کد های PIN و PUK


ب) غیرحضوری

شرکت تله کیش در راستای تکریم ارباب رجوع و ارائه خدمات آنلاین به مشترکین خود به زودی سامانه خدمات غیر حضوری خود را که شامل خدمات ذیل می باشد به بهره برداری خواهد رساند:

1- ثبت نام و خرید سیم کارت

2- رویت ریز صورتحساب

3- شرکت در حراجی شماره ها

4- پرداخت آنلاین صورتحساب


 توجه:

به موجب ابلاغیه وزارت ارتباطات و فناوری اطلاعات مبنی بر رعایت سقف مجاز واگذاری به مشترکین حقیقی تا حداکثر ۱۰ سیم کارت فعال برای هر مشترک، شرکت تله کیش از فعال نمودن بیش از ۱۰ سیم کارت ثبت نام شده به ازای هر مشترک معذور می باشد