رومینگ داخلی

رومینگ داخلی

کلیه مشترکین اپراتور سازمان منطقه آزاد کیش (تله کیش) با خروج از محدوده پوشش آنتن دهی جزیره کیش می توانند همچنان از خدمات پایه این اپراتور نظیر تماس صوتی، پیامک و سرویس های ارزش افزوده در کلیه قلمرو سرزمینی جمهوری اسلامی ایران استفاده کنند. بدین ترتیب مشترکین تله کیش از بیشترین پوشش شبکه تلفن همراه در کشور برخوردار می شوند.

در حالت رومینگ داخلی، کیفیت ارائه خدمات به مشترکین تله کیش، مطابق سطح کیفیت خدمات اپراتور میزبان (همراه اول) خواهد بود.