سرویس تماس بان

سرویس تماس بان

معرفی سرویس

از این پس با سرویس رایگان «تماس بان»  حتی در هنگام در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه خود از کلیه تماس های دریافتی خود مطلع خواهید شد.

چنانچه به علت در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه خود قادر به دریافت تماس و پاسخگویی نباشید، «تماس بان» پس از اتصال مجدد شما به شبکه تله کیش، شماره تمام کسانی را که در این فاصله با شما تماس گرفته اند به همراه زمان تماس آنها، در یک پیامک برای شما ارسال خواهد کرد.

قوانین و شرایط کلی

 امکان فعال سازی و استفاده از سرویس برای کلیه مشترکین تله کیش وجود دارد.

 فعال سازی و غیرفعال سازی و بررسی وضعیت سرویس از طریق پیامک میسر خواهد بود.

 فعال سازی و استفاده از سرویس تماس بان رایگان می باشد.

 اطلاعات مربوط به تماس گیرنده شامل شماره تلفن، تاریخ و زمان تماس از طریق یک پیامک برای مشترک ارسال می شود.

 شماره تماس گیرنده بصورت کامل برای مشترک دریافت کننده تماس ارسال خواهد شد.

 چنانچه مشترک چندین تماس از دست رفته از یک شماره در زمان های مختلف داشته باشد، مجموع تعداد تماس ها به همراه ساعت و روز آخرین تماسِ از دست رفته در قالب یک پیامک به مشترک ارسال می شود.

 

فعال سازی