سرویس تماس بان

سرویس تماس بان


معرفی سرویس

از این پس با سرویس رایگان «تماس بان»، حتی هنگام در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه خود، از کلیه تماس های دریافتی مطلع خواهید شد.


چنانچه به علت در دسترس نبودن و یا خاموش بودن تلفن همراه خود، قادر به دریافت و پاسخگویی تماس نباشید، «تماس بان» پس از اتصال مجدد شما به شبکه تله کیش، شماره تمام کسانی را که در این فاصله با شما تماس گرفته اند به همراه زمان تماس آنها، در یک پیامک برای شما ارسال خواهد کرد.


قوانین و شرایط کلی

◄ امکان فعال سازی و استفاده از سرویس تماس بان برای کلیه مشترکین تله کیش وجود دارد.
◄ فعال سازی و استفاده از سرویس تماس بان کاملا رایگان می باشد.
◄ اطلاعات مربوط به تماس گیرنده شامل شماره تلفن، تاریخ و زمان تماس از طریق یک پیامک برای مشترک ارسال می شود.

◄ این سرویس شامل همه تماس های ورودی از مبدأ کلیه اپراتور های همراه و ثابت به مقصد خطوط تلفن همراه تله کیش می باشد.

◄ مهمترین مزیت این سرویس اطلاع از شماره هایی است که در زمان خاموش بودن، تمام شدن باتری و یا عدم انتن دهی تلفن همراه، با مخاطب تماس گرفته اند.


فعالسازی