رومینگ بین الملل

رومینگ بین الملل

امکان استفاده از تلفن همراه برای ارسال یا دریافت صوت، دیتا وپیامک هنگام مسافرت به خارج از محدوده جغرافیایی تحت پوشش شبکه اپراتور کشور مبدا، با استفاده از شبکه های تلفن همراه کشور مقصد را سرویس رومینگ بین الملل می گویند.


فعال سازی رومینگ:

درصورتیکه سرویس رومینگ بین الملل شما فعال نیست، جهت فعال سازی سرویس رومینگ بین الملل خود کافیست به امور مشترکین شرکت واقع در ساختمان تله کیش مراجعه نمایید.


روش جستجوي شبكه: 

خودكار (Automatic)
دستي(Manual): در صورت پیدا نکردن شبکه تلفن همراه در کشور میزبان با مراجعه به Setting گوشی ، گزینه Manual را انتخاب نموده و سپس اپراتور مورد نظر را انتخاب نمایید. نمایید. تنظیمات براساس نوع گوشي متفاوت می باشد


روش شماره گیری در هنگام استفاده از سرویس رومینگ:

شماره‌گيری موبايل:
00 + کدکشور + شماره موبايل بدون صفر ابتدايی
مثال *********00989
شماره‌گيری تلفن ثابت:
00 + کدکشور + کدشهر+ شماره ثابت
مثال: شماره ثابت (کیش) ********009876