استعلام وضعیت بسته ها با استفاده از کد 934

از تاریخ 97/10/01 این امکان برای مشترکین محترم مهیا گردیده که می توانند وضعیت بسته های اینترنت خود را مشاهده نمایند. مشترکین می توانند با شماره گیری کد#0*934* به آسانی از مانده بسته خود مطلع گردند و نسبت به مدیریت آن اقدام نمایند.