پرداخت اسان صورتحساب با شماره گیری 724

از این پس مشترکین محترم می توانند با شماره گیری #2*1*724* صورتحساب خود را به آسانی پرداخت نمایند .در صورت قطع تلفن همراه ، بصورت آنی وصل می گردد.