پرداخت قبض میاندوره از طریق سایت تله کیش

از تاریخ 97/10/01 مشترکین محترم  می توانند نسبت به پرداخت قبض میاندوره خود  از طریق آدرس pay.telekish.ir اقدام نموده و قبض خود را به روز تسویه نمایند.

در این سامانه مشترک با انتخاب گزینه میاندوره ، مبلغ را مشاهده نموده و نسبت به پرداخت ان از درگاه بانک موردنظر اقدام می نماید. در صورت قطع تلفن ، بصورت لحظه ای خط مشترک وصل می گردد.

با فشردن آیتم " مشاهده صورتحساب" مشترک می تواند قبض مربوط به دوره خود را مشاهده و پرداخت نماید.

 همچنین این امکان از طریق شماره گیری کد #724* و یا دانلود اپلیکیشن 724 و نوین پی نیز میسر می باشد.