ارائه کارت اینترنتی برای مشترکین پرمصرف

مشترکین محترم می توانند جهت خرید کارت اینترنت به واحد امور مشتریان تله کیش مراجعه نمایند.